Win een weekend in een 5-sterrenhotel

Actie

Koop voor eind oktober een vrijstaande Miele koelkast of diepvriezer en maak kans op een weekend in het 5-sterrenhotel Dukes’ Palace in Brugge

Wat moet je doen?

Koop een Miele vrijstaande koelkast of diepvriezer tussen 1 september en 31 oktober 2016.
Vul het online-registratieformulier in voor 15 november 2016.

Hou hiervoor het serienummer van je toestel bij de hand.

Per e-mail ontvang je een bevestiging van de registratie en een persoonlijke registratiecode.
Neem een kopie van het aankoopbewijs en noteer hierop deze registratiecode.
Stuur deze kopie via mail naar promo@miele.be of per post naar:

Miele Cashback acties – Z.5. Mollem 480 – 1730 Mollem

Uiterste datum hiervoor is 30 november 2016.

Op 1 december wordt uit alle inzendingen één winnaar geloot. Deze winnaar wint 1 nacht voor 2 personen met ontbijt in het 5-sterrenhotel Duke’s Palace in Brugge* en wordt door ons via e-mail gecontacteerd.

Deelname aan de actie kan alleen via het online registratieformulier. Dit kan NIET via het aanmelden of registreren bij MyMiele of op de e-shop van Miele.

* Exclusief toeristentaks en op basis van beschikbaarheid.

Registreer hier je toestel

Algemene voorwaarden

Miele N.V. met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5. Mollem 480 en gekend onder het ondernemingsnummer 0403.230.978, organiseert een consumentenactie “Win een weekend in een 5-sterrenhotel”.

De actie loopt van 1 september 2016 tot en met 31 oktober 2016 (datum aankoopbewijs geldt als bewijs).

Deze actie is enkel geldig voor Belgische toestellen. Deze toestellen zijn herkenbaar aan de landcode ‘B’ in het artikelnummer en het tweetalige bedieningspaneel (Nederlands – Frans).

Deze actie is enkel geldig voor een toestel aangekocht in België.

Deze actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van het personeel van Miele NV en hun gezinsleden.

Deze actie is enkel geldig voor eindconsumenten. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of professionele organisaties van welke aard dan ook.

Deze actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende Miele handelaars. Een lijst kan u terugvinden onder de rubriek ‘Dealers’ op www.miele.be.

De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan deze actie dienen uiterlijk op 15 november 2016 het online registratieformulier in te vullen op de website www.miele.be onder de rubriek ‘Acties & Events’. De consument vult het serienummer in van zijn toestel en zijn adresgegevens. Na afloop van de registratie ontvangt de consument een registratiecode ter bevestiging.
De consument ontvangt ook een bevestiging van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.

Na de online registratie stuurt de consument voor 30 november 2016 (poststempel geldt als bewijs) een kopie van zijn geldig aankoopbewijs per mail naar promo@miele.be of per post naar: Miele Cashback actie – Z.5. Mollem 480 – 1730 Mollem.
Online registraties of onvolledige dossiers na 30 november 2016 worden niet meer in aanmerking genomen.

Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. Wij adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.

Op 1 december 2016 wordt uit alle inzendingen 1 winnaar geloot, die door ons via e-mail gecontacteerd wordt. Deze winnaar wint een overnachting voor 2 personen met ontbijt in Duke’s Palace in Brugge ***** (exclusief toeristentaks en op basis van beschikbaarheid).

Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere acties.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze actie kan u een mail sturen naar promo@miele.be tot 31 oktober 2016. Na deze datum kunnen we geen verdere vragen en/of opmerkingen over deze actie beantwoorden.

Miele NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende toestellen in de deelnemende verkooppunten.

De gegevens die Miele NV verkrijgt in verband met de deelname aan deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de wettelijke bepalingen van de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de privacy behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie en voor doeleinden van marktonderzoek en marketing. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de cashback verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering van de verstrekte gegevens. U kan zich tevens verzetten tegen het gebruik van de gegevens voor directe marketing doeleinden. Hiertoe volstaat een aangetekend schriftelijk verzoek met ontvangstmelding.
Indien de deelnemer de toegang tot zijn gegevens betwist, dient hij Miele NV te informeren door een aangetekende brief met ontvangstmelding te zenden naar Miele NV - Z.5. Mollem 480, 1730 Mollem

Miele behoudt zich het recht deze actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:

de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het  verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Miele NV.

Deelname aan deze actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden.

De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot deze actie is de Rechtbank van Koophandel te Brussel, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.