Bedrijfswaarden

Miele België is een onafhankelijk, zelfstandig en traditiebewust familiebedrijf dat respectvolle relaties en samenwerking ontwikkelt met haar medewerkers, klanten, leveranciers, consumenten en de algemene externe omgeving. In België en Luxemburg willen wij hoogkwalitatieve merkproducten vermarkten aan tevreden en loyale consumenten of eindgebruikers. Hiervoor werken we op de meest efficiënte en rendabele werkwijzen samen met betrouwbare en gemotiveerde klanten. Dit wordt gerealiseerd door een team van professionele, gemotiveerde en tevreden medewerkers, die op deze manier de verwachtingen van de bedrijfsleiding in het moederhuis inlossen.

 

Onze bedrijfsfilosofie is gebaseerd op zes basispijlers:

Kwaliteit
Kwaliteit blijft een absolute basisvoorwaarde voor succes op lange termijn. Miele staat voor hoogwaardige kwaliteit in producten en service. De duurzaamheid van onze producten en de technologische innovaties vormen de drijvende krachten in dit streven om steeds een concurrentievoordeel te behouden op kwalitatief gebied. Wij streven niet enkel naar kwaliteit in onze producten maar ook in onze manier van samenwerken. Analyses, rapporten, aanbevelingen, interne en externe contacten dienen dit kwaliteitsstreven uit te stralen.

Miele-merk
Een sterk merk vormt samen met de mensen een heel groot gedeelte van het kapitaal van een onderneming. Het Miele merk wordt gepercipieerd als HET topmerk in zijn branche, zowel bij klanten als bij niet-klanten. Een merk heeft echter behoefte aan continue ondersteuning en dynamisering. Daarom investeren we in geïntegreerde communicatieplannen, innovaties, en initiatieven die de voordelen van onze producten onderlijnen. Het Miele merk is het kroonjuweel dat we voor een bepaalde tijd in onze loopbaan in de hand mogen nemen en sterker willen maken.

Mensen
De Miele-medewerkers vormen niet alleen een belangrijk gedeelte van het kapitaal van de onderneming, zij bepalen ook het imago van het bedrijf. Elke medewerker in gelijk welke functie, speelt een cruciale rol in het succes van het bedrijf. Miele streeft naar een open en transparante bedrijfsomgeving, waarin de medewerkers de kans krijgen zichzelf te ontplooien. Om deze groeimogelijkheden te stimuleren, investeert Miele in aangepaste opleiding zodat elke medewerker op een professionele en motiverende wijze kan bijdragen tot het succes van het bedrijf.

Consumenten en Klanten
De consument of eindgebruiker in professionele business, blijft de cruciale beslissingsnemer in het aankoopproces. Hij/zij bepaalt het succes of de mislukking van een product. Daarom is het essentieel dat het consumenteninzicht systematisch verbeterd wordt in de onderneming. Op deze manier kunnen we beter inspelen op de behoeften en de verwachtingen zodat dit leidt tot meer loyale en tevreden Miele consumenten en eindgebruikers. Onze klanten vormen de tussenschakel om onze producten bij de consument te brengen. Zij beïnvloeden ook in sterke mate het aankoopproces. Daarom willen we een sterke langetermijnrelatie uitbouwen met de verschillende spelers per distributiekanaal zodat onze commerciële politiek ook op het finale verkooppunt versterkt wordt. Onze klanten zijn onze partners om een maximaal aantal loyale en tevreden Miele consumenten te bereiken.

Continue verbeteringen
Markten, consumenten, klanten evolueren op continue basis. Dit creëert de noodzaak om alert te blijven en de noodzakelijke bijsturingen tijdig te maken. Flexibiliteit, openheid, innovatie, kostenbewustzijn, excellente uitvoering van plannen zijn een aantal aspecten die ons bedrijf beter kunnen maken en onze concurrentiekracht zullen verzekeren. Elkeen binnen de onderneming draagt een verantwoordelijkheid in dit domein. Durf de vragen stellen: "Kan ik dit beter doen?" "Heb ik alle mogelijkheden overwogen?"

Respect
Miele wil op een respectvolle manier omgaan met medewerkers, klanten, consumenten, leveranciers en alle betrokken interne en externe partijen. Respect houdt ook in dat gemaakte beloftes nagekomen worden en dat iedereen behandeld wordt zoals hij zelf behandeld wil worden. Dit geldt zowel voor interne als voor externe contacten. Open en directe communicatie vormt hier één van de sleutels tot succes.