Duurzaamheid

Duurzaamheid

De mens staat centraal

Verantwoordelijkheid en duurzaamheid zijn bij Miele van oudsher essentiële kenmerken van de bedrijfscultuur. Dit hebben wij vastgelegd in onze ondernemingsstrategie. We nemen onze verantwoording en hebben duurzaamheidsaspecten geïntegreerd in de kernprocessen van de onderneming, zoals productontwikkeling en productie. Alleen zo kan een onderneming nu en in de toekomst succesvol zijn.

Meer informatie