Inkoopbeleid

Beschaffungspolitik

Het succes van onze producten vindt zijn oorsprong in de kwaliteit en staat in direct verband met ons doel te voldoen aan de constant stijgende kwaliteitseisen van onze klanten. Door de steeds feller wordende concurrentie op nationale en internationale markten wordt kwaliteit steeds meer een doorslaggevende factor.

In het kader van onze inkoopstrategie en conform ons motto 'Immer besser' willen we graag samenwerken met leveranciers die dezelfde kwaliteitsfilosofie hebben en geïnteresseerd zijn in samenwerking met een onderneming die wereldwijd actief is op het gebied van huishoudelijke apparatuur.

We voelen ons niet alleen verbonden met onze medewerkers en klanten, maar ook met onze leveranciers en de maatschappij. We willen met onze leveranciers een langetermijnrelatie aangaan die is gebaseerd op prestaties en betrouwbaarheid.

Voorwaarden hiervoor zijn een kwaliteitssysteem conform de DIN ISO 9000-serie, milieubewust handelen conform DIN EN ISO 14001, accurate en flexibele vervulling van onze behoeften, innovatief opereren en ondersteuning bij het uitwerken van technische oplossingen.

Als sociaal verantwoordelijke, ethisch correcte en duurzaam handelende onderneming kijkt Miele naar alle aspecten in haar relaties met leveranciers. Miele leeft de internationale norm SA 8000 - Social Accountability (https://www.sa-intl.org) na en verwacht van haar leveranciers hetzelfde. De norm is gebaseerd op een aantal bestaande internationale mensenrechten, inclusief de norm voor arbeidsomstandigheden van de International Labour Organisation (ILO), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.