Inloggen leveranciers

Voor partners en zij die dat willen worden.

Lieferanten Login

Portals voor leveranciers

We hebben twee portals met elk een eigen functie. In onze strategische inkoopportal vindt u als geregistreerde leverancier de aanbestedingen en veilingen van Miele Duitsland. In de operationele portal stellen wij u - na afspraak - onze orders en wensen ter beschikking. Maak voor het downloaden van CAD-data gebruik van de speciale link die u per e-mail hebt ontvangen. De Sharepoint Service is niet toegankelijk via de homepage van onze website!