PST 2210 - Sterilisatieresultaten

Product weergeven
Veilige cycli

Veilige sterilisatie

Tijdens het sterilisatieproces kunnen alle parameters op elk gewenst moment in de display worden opgeroepen. Als niet wordt voldaan aan de procesparameters stopt het sterilisatieproces en er verschijnt een storingsmelding op de display.
Geleidbaarheidsmeting

Veiligheid door controle

De geïntegreerde geleidbaarheidssensor meet constant de volgens de norm EN 13060 vereiste geleidbaarheid van het water. Als de waarde niet overeenkomt met de betreffende norm, dan verschijnt er een storingsmelding in de display.