Veilige cycli

Veilige sterilisatie
Tijdens het sterilisatieproces kunnen alle parameters op elk gewenst moment in de display worden opgeroepen.
Als niet wordt voldaan aan de procesparameters stopt het sterilisatieproces en er verschijnt een storingsmelding op de display.
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting
FR NL