Geïntegreerde CO2-sensor 

Melding van de ventilatiebehoefte 
Omdat het CO2-gehalte constant gemeten wordt, wordt vroegtijdig aangegeven of de ruimte geventileerd moet worden. Overschrijding van de vastgestelde grenswaarde van 1 400 ppm wordt gesignaleerd.
In de automatische CO2-modus wordt het luchtverplaatsingsvermogen aan de luchtkwaliteit aangepast, bijvoorbeeld afhankelijk van het aantal personen in de ruimte en van het gedrag van de ventilator.
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting