Filtering van VOC's 

Filtering van vluchtige organische verbindingen 
Het begrip VOC omschrijft gas- en dampvormige stoffen met een organische oorsprong. Hiertoe behoren bijv. koolwaterstoffen, aldehyden en organische zuren. Deze stoffen kunnen in een verhoogde concentratie een acuut effect op mensen ontwikkelen (sick building syndroom). Symptomen hiervan kunnen geurhinder, prikkeling van de slijmvliezen en hoofdpijn zijn.
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting