Reiniging en hygiënische zekerheid in perfectie

Het bijzondere aan Miele Professional: onze service aan u begint al voordat het Miele-apparaat bij u staat. Namelijk met een zorgvuldige analyse van uw eisenpakket en een gefundeerde bepaling van de capaciteit, gekoppeld aan individuele planningen van 2D- en 3D-ruimtes en processen en gedetailleerde berekeningen van het rendement. Samen met u werken we aan specifieke oplossingen voor uw werkgebied. Zo ontstaat een op u afgestemde systeemoplossing, die een veilige en probleemloze werking garandeert. Miele Professional staat u bij uw dagelijkse werk altijd terzijde. Met onze individueel afgestemde serviceprogramma's en onderhoudscontracten bieden we een preventieve service aan. Door het preventieve onderhoud en de service zijn we in staat om fouten op te sporen voordat u het in de gaten hebt. Inspectie, onderhoud en service dragen zo bij tot een probleemloze werkstroom, voor het waardebehoud van het apparaat en daarmee de verzekering van uw investering.
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting
FR NL