Behandeling van ultrasone sondes

Oplossingen voor Behandeling van ultrasone sondes

Bewezen werking tegen HPV

Uiterst veilig voor de patiënten

Echosondes die in contact komen met slijmvlies, beschadigde huid of bloed, worden geclassificeerd als kritisch A of semi-kritisch A medisch product. De minimale eis voor de behandeling is een bacterie-, schimmel- en virusdodende (high-level) desinfectie na elke onderzochte patiënt.

De zorgvuldige virusdodende behandeling van vaginale sondes is zeer belangrijk om de overdracht van naakte virussen te voorkomen, zoals het humaan papillomavirus (HPV) dat kanker kan veroorzaken.

Het is wetenschappers in de VS nu voor het eerst gelukt om het HPV-virus in voldoende hoeveelheden te kweken om bewijzen te kunnen leveren voor de werkzaamheid van desinfectiemiddelen.

Van alle gangbare desinfectiemiddelen was waterstofperoxide in het Trophon EPR-proces het enige dat de typen HPV 16 en HPV 18 met hoog risico compleet kon deactiveren.

Meer informatie over "Bewezen werking tegen HPV"

Behandeling van sondes met de Trophon EPR

Machinale behandeling op het hoogste niveau

Veel van de gangbare, handmatige methoden voor de behandeling van ultrasone sondes garanderen geen high-level desinfectie, zijn bovendien tijdrovend en slechts met veel inspanning te controleren. De machinale processen in de Trophon EPR garanderen een standaardmethode die de consequente uitvoering van procesparameters garandeert. De gebruikte waterstofperoxide desinfecteert uw ultrasone sondes volgens de hoogste standaard door zijn bacteriën-, schimmel-, spore- en virusdodende werking (volgens RKI/DVV 2012). Door het gesloten systeem zijn gebruikers tijdens de behandeling beschermd en worden ze niet blootgesteld aan toxische substanties. De Trophon EPR biedt daarmee de hoogste veiligheid voor patiënten en gebruikers!

Meer informatie over "Behandeling van sondes met de Trophon EPR"

Desinfecteren met de Trophon EPR

Principe

Een patroon met waterstofperoxide-desinfectiemiddel wordt in een daarvoor bestemde koker gelegd, automatisch aangeprikt en het H2O2 wordt overgedragen in een intern reservoir (1). Na de handmatige voorwas en droging van de ultrasone sonde wordt deze in het apparaat gehangen en begint de desinfectie.
Bij elke cyclus genereert de vernevelaar (2) een gecontroleerde hoeveelheid waterstofperoxidenevel en voert dit in de kamer (3), waar het zich over het totale oppervlak van de sonde verdeelt. Na het inwerken start de ontledingsfase, waarmee wordt zekergesteld dat de reststoffen aan waterstofperoxide worden gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau en uit de kamer worden verwijderd. Hierbij wordt het waterstofperoxide in de destructor (4) omgezet in zuurstof en water en naar een lekbak buiten de kamer afgevoerd.
Systeem-interne controlesystemen bewaken de desinfectieparameters tijd, temperatuur en dosering van het gebruikte desinfectiemiddel. Worden de kritische parameters niet bereikt, dan wordt de gebruiker daarop gewezen via het display.
Voor een standaardcontrole kan met chemische wegwerpindicatoren worden vastgesteld of er tijdens de behandeling voldoende contact met desinfectiemiddel was.

Meer informatie over "Desinfecteren met de Trophon EPR"

Procesveiligheid

Validatie

Om zeker te weten dat bij elke desinfectiecyclus de benodigde procesparameters worden bereikt, kan de Trophon EPR worden gevalideerd.  U krijgt een controlebericht met een kwalificatie van de installatie (IQ), het functioneren (OQ) en de prestatie (PQ). Daarin opgenomen is ook een microbiologische rapport van een onafhankelijk geaccrediteerde keuringsinstantie over de juiste desinfectie van sporen van de geobacillus stearothermophilus door de Trophon EPR.
Daarbij voldoet de Trophon EPR aan de relevante normen, zoals AAMI TIR 12 en kan deze worden gevalideerd volgens bijlage 3 van de Krinko/BfArM-aanbeveling en de door het Duitse gezelschap voor de verzorging van steriele eenheden (DGSV), het Duitse gezelschap voor ziekenhuishygiëne (DGKH) en de Werkgroep Instrumentenbehandeling (AKI) aanbevolen richtlijnen.

FR NL