Onderhouds- & servicecontracten

Klantendienst

Regelmatige controles door de klantendienst verlagen de kans op storingen en de mogelijke consequenties daarvan voor uw dagelijkse werk. Speciaal geschoolde technici controleren de toestand, de werking en de veiligheid van uw toestel. Zij herkennen potentiële fouten en versleten onderdelen voordat deze kunnen leiden tot een storing. Inspectie, onderhoud en service dragen bij aan het waardebehoud van het toestel en daarmee de verzekering van uw investering.

Onderhoud & dienstverlening

Regelmatige controles en preventief onderhoud verhogen de bedrijfsveiligheid en bedrijfszekerheid van uw apparatuur en voorkomen onnodige reparaties. Investeer daarom in een regelmatig onderhoud en controle van uw toestellen.

Meer informatie

Servicecontracten

Speciaal afgestemde inspectie- en onderhoudswerkzaamheden verhogen de prestaties van uw Miele toestel.

Meer informatie

Validatie en kwalificatieValidatie en kwalificatie

Technici die speciaal geschoold zijn voor medische producten, verrichten een technische meting om te zien of er voldaan wordt aan de wettelijke en normatieve eisen, om zo te kunnen garanderen dat uw patiënten en medewerkers geen gevaar lopen.

Meer informatie