ProCare Shine 40 GC - 5 l

Glansspoelmiddel, 5 l met EU-ecolabel voor het naspoelen van serviesgoed, bestek en glazen.
  • Voorzien van het EU ecolabel
  • Bevat biologisch licht afbreekbare tensides en citroenzuren
  • Voor een optimaal naspoelresultaat, schuimreducerende werking
  • Voor gebruik in professionele vaatwassers
  • Vloeibaar concentraat, dosering: 0,02–0,04% (0,2–0,4 ml/l)
43,00 €
ProCare Shine 40 GC - 5 l
Omschrijving
10714980
  • Voorzien van het EU ecolabel
  • Bevat biologisch licht afbreekbare tensides en citroenzuren
  • Voor een optimaal naspoelresultaat, schuimreducerende werking
  • Voor gebruik in professionele vaatwassers
  • Vloeibaar concentraat, dosering: 0,02–0,04% (0,2–0,4 ml/l)
Warning icon -
Waarschuwing. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Draag beschermendehandschoenen/beschermendekleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Details
Buitenmaat, nettohoogte in mm
250
Buitenmaat, nettobreedte in mm
150
Buitenmaat, nettodiepte in mm
190
Buitenmaat, brutohoogte in mm
240
Buitenmaat, brutobreedte in mm
145
Buitenmaat, brutodiepte in mm
185
Brutogewicht in kg
5
Inhoud in ml
5000
Mediatype
Naglansmiddel
Aggregatietoestand
Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen
Complexvormers (zonder fosfaat),Tensiden,Citroenzuur
Geschikt voor glazen
Geschikt voor bestek
Geschikt voor kunststof
Geschikt voor roestvrij staal
Geschikt voor porselein/aardewerk
Geschikt voor aluminium
Geschikt voor zilver
Niet schadelijk voor decoraties
Voorkomt kalkaanslag en beschermt het spoelgoed
Verbetert en verkort het droogproces
Afvalwaterneutraal
Schuimdempend
Aanbevolen dosering per spoelgang
0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04%)
Grote opening voor doseerlans
pH-waarde van gebruikte oplossing
6,5-7
Aanbevolen waterbereik in mmol/l
0-0,535
pH-waarde bij 20 °C
2,1
GHS/CLP-conform
EU-ecolabel
Professionele vaatwassers met verswatersysteem
Afwasautomaten ProfiLine
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met tankspoelsysteem
EU-ecolabel: DE/038/066
Bijlagen:
Find all attachments below
Product-datasheet
Productblad
Veiligheidsinformatieblad

Recently Viewed

Alle bekijken