Bij Miele hechten we veel waarde aan het beschermen van de privacy en persoonsgegevens van onze klanten. We vinden het daarom belangrijk dat we onze klanten op de hoogte houden van wat we met hun gegevens doen en waarom we deze gegevens nu juist nodig hebben.

Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de gegevensverwerking in verband met onze website en gerelateerde diensten. De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de respectieve geldende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze site is van N.V. Miele België (“wij” of “ons”), gevestigd te Z.5. Mollem 480 te 1730 Mollem.

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is als volgt bereikbaar:

privacy@miele.be

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Daartoe behoren alle gegevens, zoals uw naam, uw e-mailadres of uw postadres, uw klantnummer en online identificatienummers. Gegevens die niet met uw identiteit in verband kunnen worden gebracht (bijvoorbeeld aantal gebruikers van het online aanbod) zijn echter geen persoonsgegevens.

U kunt onze online en mobiele aanbiedingen in principe gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken en zonder persoonsgegevens te verstrekken. Bij het gebruik van onze online shop, het BlueHorizon Portal, de apps en sommige diensten op de Miele-website en de apps worden echter persoonsgegevens over u verzameld.

Opslag van persoonsgegevens

Wij slaan uw gegevens op bijzonder beschermende servers op. Deze zijn door technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Alleen enkele bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens. Deze zijn belast met de technische, commerciële of redactionele ondersteuning van de servers.

Uw persoonsgegevens worden gecodeerd via het internet overgedragen. Voor de gegevensoverdracht gebruiken wij een SSL-codering (Secure Socket Layer).

Wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking

Voor zover wij toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a) AVG als wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat dit voor de nakoming van een overeenkomst of in verband met een op een overeenkomst lijkende relatie met u noodzakelijk is, dient artikel 6, lid 1, onder b) AVG als wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen, dient artikel 6, lid 1, onder c) AVG als wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking.

Als wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking komt bovendien artikel 6, lid 1, onder f) AVG in aanmerking, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde noodzakelijk is en voor uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden geen persoonsgegevens hoeven te worden beschermd.

In het kader van deze Privacyverklaring wijzen wij altijd op de wettelijke grondslag waarop onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd.

Wissen van gegevens en opslagduur

Wij wissen resp. blokkeren uw persoonsgegevens in principe altijd wanneer het doel van de opslag vervalt. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook opslaan wanneer dit vanwege wettelijke voorschriften, die wij moeten naleven, noodzakelijk is, bijvoorbeeld wat betreft wettelijke bewaar- en documentatieplichten. In een dergelijk geval wissen resp. blokkeren wij uw persoonsgegevens na afloop van de termijnen die in betreffende voorschriften worden genoemd.

Gegevensverwerking bij algemeen gebruik van onze aanbiedingen

Informatie over het door u gebruikte gebruiks- en communicatieapparaat

Bij elke toegang tot onze online en mobiele aanbiedingen verzamelen wij de volgende gegevens over het door u gebruikte apparaat: het IP-adres, de aanvraag van uw browser en de datum en tijd van deze aanvraag. Bovendien worden de status en de verzonden hoeveelheid gegevens in verband met deze aanvraag geregistreerd. Wij verzamelen ook productinformatie over en de versie van de gebruikte browser en het besturingssysteem van het apparaat alsmede internetdienstverlener (ISP). Daarnaast registreren wij vanaf welke website u toegang tot de dienst hebt gekregen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Wij verwerken deze gegevens zodat bijvoorbeeld de website op uw apparaat kan worden weergegeven. Bovendien gebruiken wij de gegevens voor de exploitatie van de online en mobiele aanbiedingen en om fouten vast te stellen en te verhelpen, om de belasting van de online en mobiele aanbiedingen te bepalen en voor aanpassingen of verbeteringen.

Deze doeleinden komen tegelijkertijd overeen met het gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Het IP-adres van uw apparaat wordt daarbij alleen tijdens het gebruik van de online en mobiele aanbiedingen opgeslagen en aansluitend gewist of ingekort. De gegevens worden voor beperkte tijd opgeslagen.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens over de uitwisseling met ons online aanbod via uw browser opslaan. Een cookie bevat meestal de naam van het domein van waaruit het cookie-bestand werd gezonden en informatie over de ‘leeftijd’ van het cookie en een alfanumerieke identificator. Afhankelijk van de inhoud en opslagduur zijn er diverse soorten cookies. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessiecookies’, die worden gewist wanneer u uw browsersessie beëindigt. Daarnaast zijn er enkele permanente cookies waarmee wij u als bezoeker herkennen. Vele cookies zijn direct van ons afkomstig, maar voor de opslag en evaluatie van bepaalde cookies worden ook externe dienstverleners ingeschakeld (zogenaamde ‘indirecte cookies’).

Over het gebruik van cookies informeren wij u vooraf met een betreffende opmerking in een banner.

Sommige cookies zijn technisch noodzakelijk, zodat u onze online en mobiele aanbiedingen kunt gebruiken. Met deze cookies verzamelen en slaan wij de volgende gegevens op:

 • Taalinstellingen
 • Zoekinstellingen
 • Inhoud van een online formulier
 • Informatie over de identificatie resp. verificatie van de gebruiker
 • Producten in de winkelwagen
 • Producten op de memo
 • Producten uit de koopadviseur

Bovendien gebruiken wij op onze website cookies waarmee wij uw gebruikersgedrag kunnen analyseren, zgn. analysecookies. Met deze cookies verzamelen en slaan wij de volgende gegevens op:

 • Frequentie waarmee de sites worden opgeroepen
 • Zoektermen
 • Gebruik van websitefuncties

De met behulp van deze cookies over u verzamelde gegevens worden gepseudonimiseerd zodat de gegevens niet meer aan de betreffende gebruiker kunnen worden toegewezen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Met cookies kunnen wij u computer herkennen en eventuele voorinstellingen direct beschikbaar stellen. Cookies helpen ons het online aanbod te verbeteren en u een betere en gebruikersvriendelijke service te kunnen aanbieden. Het gebruik van cookies is noodzakelijk om u het gebruik van ons online aanbod te vergemakkelijken. Enkele functies kunnen u alleen door het gebruik van cookies worden aangeboden, zoals zoeken, online formulieren, klantaccount, winkelwagen en memo.

Wij gebruiken analysecookies om de kwaliteit van ons online aanbod en de inhoud ervan te verbeteren en te optimaliseren.

Deze doeleinden komen tegelijkertijd overeen met het gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

De door ons gebruikte, technisch noodzakelijke cookies zijn zogenaamde sessiecookies, die aan het eind van de browsersessie automatisch worden gewist. De overige cookies worden op uw computer opgeslagen. Deze opgeslagen cookies kunt u altijd zelf wissen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt de opslag van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra cookies worden gezonden. Let er op dat u ons online aanbod soms slechts beperkt of helemaal niet kunt gebruiken, wanneer u de opslag van cookies afwijst.

Voor de analyse van het gebruikersgedrag voor de bovengenoemde doeleinden gebruiken wij de hieronder genoemde programma’s, die zoals uitgelegd ook gebruik maken van cookies. De telkens opgeslagen gegevens worden gewist, zodra deze voor de genoemde doeleinden niet meer nodig zijn.

Google-services

Op onze website gebruiken wij verschillende services van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna 'Google' genoemd).

Ga voor meer informatie over deze Google-services naar https://www.google.com/privacy/ads/.

Google Analytics

Voor onze website gebruiken wij Google Analytics voor een op behoeften gericht ontwerp van en verbeteringen aan de website. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, die op uw systeem worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegevens die worden gegenereerd door het cookie worden gewoonlijk doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Op deze website gebruiken we de uitbreiding voor anonimisering van IP-adressen (zogenaamde IP-masking). Dit wil zeggen dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de VS en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten aan de website-exploitant te leveren in verband met het gebruik van de website en internet.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

De services van Google bevatten tevens rapporten over de effectiviteit van onze advertentie-inspanningen (inclusief voor meerdere toestellen), de demografische gegevens en de interesses van onze gebruikers, alsook functies voor de levering van online advertenties op meerdere toestellen, als u beschikt over een Google-account met personalisatie van advertenties ('Gepersonaliseerde advertenties'). In dit geval wordt de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens gevormd door uw toestemming aan Google (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG).

U hebt het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen of analyseren van uw gegevens door Google Analytics door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De door ons verzonden gegevens zijn gekoppeld aan cookies, identificatie van gebruikers (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID’s, en worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

Ga voor meer informatie over de voorwaarden voor Google Analytics naar http://www.google.com/analytics/terms/.

Google Remarketing-functies

Dankzij de Remarketing-functie van Google kunnen wij gebruikers advertenties tonen op basis van hun interesses op onze of andere websites binnen het Google Ads-netwerk (zogenaamde 'Google Ads' of advertenties op andere websites). Voor dit doel worden de interacties van de gebruikers op onze website geanalyseerd, om gebruikers ook na hun bezoek aan onze website op andere gerichte advertenties te kunnen tonen. Google slaat een getal op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-services of -websites bezoeken binnen het Google Display-netwerk. Met dit getal wordt de bezoeken van deze gebruikers vastgelegd.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de plug-in te installeren die u kunt downloaden van www.google.com/settings/ads/plugin

Google Conversion bijhouden

In dit verband gebruiken we tevens Conversies bijhouden van Google. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt gedurende 30 dagen op uw toestel een cookie opgeslagen voor het bijhouden van conversies. Deze cookies zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om voor Google Ads-adverteerders conversiestatistieken te genereren.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

U kunt op interesses gebaseerde advertenties van Google in de browser uitschakelen door http://www.google.com/settings/ads uit te schakelen of door u af te melden via http://www.aboutads.info/choices/.

Aanvullende diensten van het Google Marketing Platform

Daarnaast gebruikt onze website diensten van het Google Marketing Platform (voorheen ‘Google doubleclick’). Deze diensten gebruiken cookies om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker een advertentie meer dan één keer te zien krijgt.

Google gebruikt een cookie-ID om vast te leggen welke advertenties in welke browser worden aangeboden. Zo wordt voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast gebruikt Google mogelijk cookie-ID’s om zogenaamde conversies te volgen, d.w.z. of een gebruiker die een advertentie heeft gezien later naar de website van de adverteerder gaat en daar iets koopt. Volgens Google bevatten dergelijke cookies geen persoonlijke gegevens.

De browser maakt rechtstreeks verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op de mate waarin en het verdere gebruik van de gegevens die op deze manier door Google worden verzameld. Google geeft zelf aan dat het door het gebruik van deze diensten de informatie ontvangt dat u het betreffende deel van onze website hebt bezocht of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u zich hebt geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek koppelen aan uw gebruikersaccount. Maar ook als u zich niet hebt geregistreerd bij Google of zich niet hebt aangemeld, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres identificeert en opslaat.

Daarnaast maken cookies van Google het voor ons mogelijk om te begrijpen of u op onze website bepaalde handelingen uitvoert nadat u een van onze advertenties op Google of op een ander platform hebt bekeken of erop hebt geklikt (Conversion Tracking) (‘Floodlight’). Google gebruikt dit cookie om inzicht te krijgen in de inhoud op onze website waarin u geïnteresseerd was, zodat het u later gerichte advertenties kan sturen. 

U kunt tracking voorkomen door uw browsersoftware hierop in te stellen (bijv. cookies van derden uitgeschakeld), cookies voor conversietracking uit te schakelen door cookies van het domein www.googleadservices.com in de browserinstellingen te blokkeren, op www.google.com/settings/ads, voor op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne van About Ads, via de link http://www.aboutads.info/choices of de link http://www.google.com/settings/ads/. Houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet volledig kunt profiteren van alle mogelijkheden van deze aanbieding.

Ga voor meer informatie over het Google Marketing Platform naar https://marketingplatform.google.com/. Meer informatie is tevens beschikbaar bij het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org/.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f van de AVG.

Registratie

U kunt zich voor onze online en mobiele aanbiedingen als gebruiker registreren. Daarvoor moet u op het invoerscherm de verplichte gegevens invullen, zoals naam, adres en e-mailadres. Bovendien slaan wij de datum en tijd van de registratie en het IP-adres op. Tijdens de registratie verzoeken wij u om toestemming voor het gebruik van de gegevens.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens voor registratiedoeleinden is toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Voor zover u zich voor de nakoming of afsluiting van een overeenkomst bij ons registreert, is de wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens ook artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

De registratie is noodzakelijk voor de nakoming of afsluiting van een overeenkomst met ons over bepaalde diensten.

De gegevens worden bij ons opgeslagen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van na afsluiting van de overeenkomst bestaande plichten en vanwege handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen gedurende wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn is meestal 10 jaar tot aan het eind van het betreffende kalenderjaar.

Afhandeling van bestellingen via onze online shop

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij bestellingen alleen binnen ons bedrijf en gelieerde bedrijven alsmede in het bedrijf dat is belast met de afhandeling van bestellingen.

Voor de afhandeling van bestellingen werken wij samen met diverse bedrijven, die voor de betalingsafhandeling en logistiek verantwoordelijk zijn. Daarbij zorgen wij ervoor dat ook onze partners de privacyrechtelijke voorschriften naleven. Zo geven wij uw adresgegevens (naam en adres) door aan het betreffende transportbedrijf, dat de bestelde producten bij u aflevert.

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

De gegevens worden bij ons opgeslagen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van na afsluiting van de overeenkomst bestaande plichten en vanwege handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen gedurende wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn is meestal 10 jaar tot aan het eind van het betreffende kalenderjaar.

Betalingsafhandeling bij bestellingen, Paypal, ‘Softüberweisung’

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode worden voor de betalingsafhandeling bij bestellingen eventueel externe dienstverleners ingeschakeld.

Bij betaling met een creditcard worden uw daarvoor benodigde gegevens zoals naam, adres en de koopgegevens doorgestuurd naar het betreffende creditcardbedrijf.

Bij betaling via PayPal wordt u via een link doorgestuurd naar de website van PayPal. Daarbij worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit betreft uw naam, uw adres, uw e-mailadres, evt. telefoonnummer en account- en creditcardgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar de Algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacyprincipes van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg op de website www.paypal.com.

Bij betaling via ‘Softüberweisung’ (automatische incasso), een dienst van Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, die tot de Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, behoort. Daarbij worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit betreft uw naam, uw adres, uw e-mailadres, evt. telefoonnummer en account- en creditcardgegevens. Wij verwijzen hiervoor naar de Algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacyprincipes van Klarna, die u op https://www.klarna.com kunt vinden.

De wettelijke grondslag voor de betalingsafhandeling is artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

De gegevens worden bij ons opgeslagen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Bovendien slaan wij deze gegevens op voor de nakoming van na afsluiting van de overeenkomst bestaande plichten en vanwege handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen gedurende wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn is meestal 10 jaar tot aan het eind van het betreffende kalenderjaar.

Aanvullende gegevensverwerking bij gebruik van de door Miele aangeboden apps

De volgende gegevens worden bij gebruik van de apps verwerkt:

 • Registratiegegevens
 • Klantnummer, Miele-account
 • Fabricagenummer van het apparaat / de apparaten
 • Functionele kenmerken van de apparaten, apparaatstamgegevens
 • Apparaatgebruiksgegevens
 • Apparaatsstatusgegevens
 • App-gebruiksgegevens
 • Persoonsgebonden identificatiekenmerken voor telecommunicatie

Om de Miele@mobile app volledig te kunnen gebruiken, zijn enkele systeemtoestemmingen noodzakelijk. U wordt bij het begin van het gebruik van de app en/of ook pas bij gebruik van de betreffende functie verzocht de betreffende toestemmingen te geven. Let er echter op dat voor het normale gebruik van de app toegang tot bepaalde functies van uw mobiele apparaat (smartphone of tablet) en toegang tot uw persoonsgegevens vereist zijn.

De Miele@mobile app is in zogenaamde App Stores (Google Play Store en Apple App Store) verkrijgbaar, die door derden worden beheerd. Voor het downloaden van de app moet u zich vooraf bij de betreffende App Store aanmelden. Wij hebben geen invloed op de daarbij verzamelde, verwerkte en gebruikte persoonsgegevens. Daarvoor is alleen de beheerder van de betreffende App Store verantwoordelijk.

 De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Voor zover de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de diensten die met de betreffende app worden aangeboden, is de wettelijke grondslag hiervoor ook artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Bovendien worden de gebruiksgegevens van de apparaten geanonimiseerd geëvalueerd, zodat onze producten en de app continu kunnen worden geoptimaliseerd. De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de optimalisatie van het product en de dienst ook dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ter verbetering van ons producten- en dienstenaanbod (bijv. voor gebruikte programma’s en overige functies van het huishoudelijk apparaat en de app)
 • Om contact met u op te nemen, om op uw behoeften afgestemde gerichte aanbiedingen van diensten en producten te kunnen geven
 • Voor het oplossen resp. voorkomen van storingen
 • Voor het beschikbaar stellen en verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de app
 • Voor het verlenen van de met de app aangeboden servicediensten

De gegevens worden bij ons opgeslagen alleen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Aanvullende gegevensverwerking bij gebruik van BlueHorizon

In verband met de nakoming van de huurovereenkomst verwerken wij via het BlueHorizon Portal de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Klantnummer
 • Fabricagenummer van het apparaat / de apparaten
 • Functionele kenmerken van de apparaten
 • Apparaatgebruiksgegevens

De gegevens worden verwerkt voor de nakoming van de „BlueHorizon“-huurovereenkomst. De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder b) AVG. De van u bekende gebruikersstamgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres) combineren wij met de bestaande apparaatstamgegevens (bijv. fabricagenummer van het apparaat) om het gebruik van het apparaat in het kader van de huurovereenkomst aan uw account toe te wijzen. De apparaatgebruiksgegevens (bijv. gekozen basisinstellingen, programma-instellingen, programma-instelling, programmagebruik) hebben wij met name nodig om de huurprijs en het tijdstip van de volgende levering van wasmiddelen te berekenen.

Bovendien worden de gebruiksgegevens bij interactie met het BlueHorizon Portal getrackt en worden apparaatgebruiksgegevens geëvalueerd, om het BlueHorizon Portal en product continu te kunnen optimaliseren. De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de optimalisatie van de dienst ook dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

De gegevens worden bij ons opgeslagen alleen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst en voor het betreffende doel noodzakelijk zijn.

Aanvullende gegevensverwerking bij gebruik van ons aanbod bij Alexa Skills

De volgende gegevens zijn noodzakelijk voor het gebruik van de Miele Skills:

 • Registratiegegevens
 • Miele-klantnummer
 • Fabricagenummer van het apparaat / de apparaten
 • Functionele kenmerken van de apparaten
 • Persoonsgebonden identificatiekenmerken voor telecommunicatie
 • Apparaattoestand van het Miele huishoudelijk apparaat

Miele maakt voor het verlenen van de Skills-dienste gebruik van Amazon Europe Core S.à.r.l., gevestigd in 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, ook voor het verzamelen van geanonimiseerde gebruikerskenmerken en serverprotocollen, om fouten op te sporen en de gebruikerservaring te verbeteren. Dit betreft het aantal opgeroepen functies en de gebruiksfrequentie alsmede foutmeldingen. Deze gegevens worden door Miele geanonimiseerd geëvalueerd. De Privacyverklaring van Amazon.de vindt u hier https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401

De Miele Skill is in de Amazon Alexa Skill Store verkrijgbaar, die door Amazon wordt beheerd. Voor de activering van de Skill en het algemene gebruik van Amazon Alexa moet u zich vooraf bij Amazon aanmelden. Wij hebben geen invloed op de daarbij verzamelde, verwerkte en gebruikte persoonsgegevens. Alleen Amazon is in dit verband de verantwoordelijke.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Voor zover de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de diensten die met de betreffende app worden aangeboden, is de wettelijke grondslag hiervoor ook artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Bovendien worden de gebruiksgegevens van de apparaten geanonimiseerd geëvalueerd, zodat onze producten en de app continu kunnen worden geoptimaliseerd. De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de optimalisatie van het product en de dienst ook dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de interactie van het Miele-apparaat met het Alexa-eindapparaat te garanderen
 • Om u de betreffende service binnen Alexa Miele Skills aan te bieden
 • Ter verbetering van ons producten- en dienstenaanbod (bijv. voor gebruikte programma’s en overige functies van het huishoudelijk apparaat en de app)
 • Om contact met u op te nemen, om op uw behoeften afgestemde gerichte aanbiedingen van diensten en producten te kunnen geven
 • Voor de beschikbaarstelling en verbetering van de gebruikersvriendelijkheid van de Alexa Miele Skills
 • Om de interactie van het Miele-apparaat met het Alexa-eindapparaat te garanderen
 • Om u de betreffende service binnen Alexa Miele Skills aan te bieden

De gegevens worden bij ons opgeslagen alleen zolang deze voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Sollicitatiesite

Op de sollicitatiesite kunt u naar een functie bij ons solliciteren en daarvoor alle noodzakelijke informatie en documenten indienen. Daarvoor kunt u het online formulier gebruiken en bovendien uw sollicitatiedocumenten naar ons sturen. Het gebruik van de sollicitatiesite is vrijwillig; u kunt uw sollicitatie ook op een andere manier, bijvoorbeeld per e-mail of per post, toesturen.

Na ontvangst van een sollicitatie via de sollicitatiesite worden uw documenten elektronisch naar de bevoegde medewerkers doorgestuurd. Als uw sollicitatie betrekking heeft op een beschikbare vacature, worden uw documenten automatisch zes maanden na afloop van de aanstellingsprocedure gewist, voor zover geen overige gerechtvaardigde belangen in strijd zijn met het wissen ervan. Dergelijke gerechtvaardigde belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld bewijsplichten in een procedure volgens de (Duitse) Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG). Bij een sollicitatie zonder verwijzing naar een vacature (open sollicitatie), wordt de sollicitatie zolang bewaard als de mogelijkheid bestaat dat de sollicitatie van belang kan zijn. U kunt ons altijd, ook vóór afloop van de betreffende bewaartermijnen, verzoeken om uw sollicitatie(documenten) te wissen. Bij een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens opgeslagen voor de afhandeling van het dienstverband met inachtneming van de wettelijke voorschriften. In alle andere gevallen is de wettelijke grondslag voor de opslag van uw sollicitatiegegevens uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

Communicatie met ons

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen, onder andere via het contactformulier op onze website. Bovendien informeren wij u graag regelmatig via onze Newsletter, die per-e-mail wordt verstuurd.

Newsletter

Bij de aanmelding voor ons Newsletter wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, totdat u zich afmeldt. U ontvangt dan regelmatig informatie per e-mail over actuele onderwerpen alsmede e-mails bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld bij speciale acties. De e-mails kunnen daarbij - op basis van onze informatie over u - gepersonaliseerd en geïndividualiseerd zijn.

Voor de aanmelding voor onze Newsletter gebruiken, voor zover u ons niet schriftelijk toestemming hebt gegeven, de zogenaamde Double-Opt-In-methode, d.w.z. wij zullen u pas een Newsletter per e-mail toesturen wanneer u daarvoor uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u de Newsletter wilt ontvangen. Wij zullen u dan een bevestigings-e-mail sturen en u verzoeken, door het aanklikken van een link in die e-mail, te bevestigen dat u onze Newsletter graag wilt ontvangen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG, wanneer u zich uitdrukkelijk voor de Newsletter hebt aangemeld. In het kader van de wettelijke voorschriften is het ook mogelijk dat u van ons zonder uitdrukkelijke toestemming onze Newsletter ontvangt of wij per e-mail contact met u opnemen, omdat u bij ons producten of diensten hebt besteld, wij in dit verband uw e-mailadres hebben ontvangen en u niet hebt aangegeven dat u geen informatie per e-mail wenst te ontvangen. In dat geval is de wettelijke grondslag ons gerechtvaardigd belang in de toezending van direct marketing volgens artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Als u helemaal geen Newsletter meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw gegeven toestemming altijd voor de toekomst herroepen resp. bezwaar maken tegen de verdere ontvangst van de Newsletter, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan. U kunt gewoon de afmeldingslink in elke Newsletter gebruiken of een mededeling naar ons of onze functionaris voor gegevensbescherming sturen.

Contact

U kunt telefonisch via onze Klantenhotline, per e-mail, chat of post contact met ons opnemen. Als u van een van deze contactmogelijkheden gebruik wilt maken, slaan wij hiervoor de persoonsgegevens op die u ons via de gekozen contactmethode hebt verstrekt. Dat kunnen naam, adres, e-mailadres, klantnummer en telefoonnummer zijn. U kunt zelf beslissen welke informatie u ons via de contactmogelijkheden verstrekt.

Wij verweken deze gegevens uitsluitend om uw aanvraag resp. uw verzoek te kunnen beantwoorden of verwerken.

Wanneer u het contactformulier in ons online aanbod wilt gebruiken, slaan wij hiervoor de persoonsgegevens op die u in het contactformulier hebt ingevuld, met name uw naam en e-mailadres. Bovendien slaan wij het IP-adres en de datum en tijd van de aanvraag op. Wij verwerken de in het contactformulier ingevulde gegevens uitsluitend om uw aanvraag resp. uw verzoek te kunnen beantwoorden of verwerken.

Commerciële communicatie

Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven voor marketing- en reclamedoeleinden, bijvoorbeeld als u zich heeft aangemeld voor de e-mailnieuwsbrief, klanttevredenheidsonderzoeken, app-meldingen enz., of als we anderszins uw gegevens mogen verwerken voor de voornoemde doeleinden op de rechtsgrondslag van ons gerechtvaardigde belang, vindt de gegevensverwerking die nodig is in het kader van het leggen van contact plaats op de rechtsgrondslag van uw toestemming, artikel 6, lid 1, (a) AVG of ons gerechtvaardigde belang, artikel 6, lid 1, (f). Het is mogelijk dat commerciële communicatie wordt aangeboden via onze externe dienstverleners. Deze dienstverleners treden voor ons op als  verwerkers. U kunt te allen tijde met onmiddellijke ingang bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden of uw toestemming aan ons intrekken (bijv. via de afmeldlink in de e-mail of door ons een e-mail of brief te sturen).

Basispersonalisering 

Indien en voor zover u ons uw toestemming heeft gegeven, verwerken wij de door u verstrekte contactgegevens (uw e-mailadres en naam, telefoonnummer en/of Miele account, indien van toepassing) met het oog op het verzenden van de commerciële basiscommunicatie via e-mail, sms of de Miele apps. 
Daarnaast verwerken we ontvangst- en leesbevestigingen die via de commerciële communicatie zijn ontvangen, evenals informatie over de links waarop u heeft geklikt. Als u op een link in de commerciële communicatie klikt, verwerken wij ook door cookies verzamelde informatie over uw gebruikersgedrag op de website, waartoe u toegang heeft via een link binnen de verzonden commerciële communicatie. We slaan deze informatie over uw gebruikersprofiel op en gebruiken deze om de inhoud van onze commerciële communicatie beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses. We bewaren deze personalisatie-informatie voor dit doel gedurende 2 jaar.

In het kader van de commerciële basiscommunicatie informeren wij u over nieuws in het Miele assortiment, door Miele georganiseerde evenementen en klantenenquêtes waaraan u kunt deelnemen. 

Wij informeren u over Miele evenementen in de omgeving van uw woonplaats op basis van de door u opgegeven postcode van uw woonplaats. 
Bovendien verwerken wij uw interesses in specifieke Miele producten en diensten die u mogelijk heeft ingediend in het kader van de registratie voor de commerciële communicatie.

Rekening houdend met eventuele Miele apparaten of Miele producten die u mogelijk al heeft gekocht en in de toekomst bij Miele zult kopen of die u registreert en zal registreren (toevoegen aan uw Miele account), stemt Miele de geabonneerde commerciële communicatie af op uw interesses/behoeften. Dit omvat onder andere herinneringen aan een garantieverlenging en het inwisselen van de voucher voor verbruiksartikelen die bij het betreffende apparaat zijn gevoegd. Met dat doel verwerken wij ook uw bestelgeschiedenis.

Miele verwerkt uw bestelgeschiedenis (voor zover relevant ook met terugwerkende kracht) gedurende vijf jaar.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming, artikel 6, lid 1, (a) AVG. Wij bewaren de contactgegevens en uw toestemming voor de vermelde doeleinden gedurende vijf jaar na elk gebruik.

U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. U kunt uw intrekking op elk later tijdstip schriftelijk (Miele Belgique S.A., Z.5 Mollem 480 BE - 1730 Mollem) of per e-mail (privacy@miele.be) zonder opgave van redenen bekendmaken. Bovendien bevat elke e-mail die naar u wordt verzonden een afmeldlink waarvan het gebruik ook aangeeft dat u uw toestemming intrekt. In de Miele apps is er een overeenkomstige optie om uit te loggen in de instellingen.

Geavanceerde personalisering

Om aan uw individuele behoeften te voldoen, verwerken wij de Miele diensten die u heeft gebruikt en in de toekomst zult gebruiken (bijv. leverings- en/of installatiedienst, onderhoudswerkzaamheden, individueel productadvies en contact opnemen met de klantenservice van Miele) en monteursopdrachten die in opdracht van u zijn uitgevoerd. Als onderdeel van de informatie over monteursopdrachten verwerkt Miele de details van de betreffende reparatieopdracht, de reden van de schade en eventuele uitgevoerde herstelmaatregelen (reparaties).

We bewaren deze informatie (geavanceerde personalisering) voor dit doel gedurende 3 jaar. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming, artikel 6, lid 1, (a) AVG.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming, artikel 6, lid 1, (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. U kunt uw intrekking op elk later tijdstip schriftelijk Miele Belgique S.A., Z.5 Mollem 480 BE - 1730 Mollem) of per e-mail (privacy@miele.be) zonder opgave van redenen bekendmaken. Bovendien bevat elke e-mail die naar u wordt verzonden een afmeldlink waarvan het gebruik ook aangeeft dat u uw toestemming intrekt. In de Miele apps is er een overeenkomstige optie om uit te loggen in de instellingen.

Volledige personalisering

Voor onze volledige personalisatie verwerken wij de gegevens uit onze commerciële communicatie zoals hierboven in detail beschreven en de volgende gegevens:

 • Gegevens verzameld met Firebase voor Google Analytics met betrekking tot uw gebruik van onze Miele apps, bijvoorbeeld: openen, klikken en leestijd; Meer informatie is te vinden in de betreffende app – uw gegevens worden alleen verwerkt als u ons uw toestemming heeft gegeven om de gebruiksgegevens in de betreffende app te evalueren
 • Gegevens verzameld met Firebase voor Google Analytics met betrekking tot uw gebruik van onze Miele apps, bijvoorbeeld: openen, klikken en leestijd; Meer informatie is te vinden in de betreffende app – uw gegevens worden alleen verwerkt als u ons uw toestemming heeft gegeven om de gebruiksgegevens in de betreffende app te evalueren

We verwerken deze gebruiksgegevens alleen als we deze hebben verzameld voor reclamedoeleinden op basis van uw afzonderlijke toestemming en deze kunnen koppelen aan uw gebruikersprofiel.

We bewaren deze informatie (volledige personalisering) voor dit doel gedurende 2 jaar. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming, artikel 6, lid 1, (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. U kunt uw intrekking op elk later tijdstip schriftelijk Miele Belgique S.A., Z.5 Mollem 480 BE - 1730 Mollem) of per e-mail (privacy@miele.be)zonder opgave van redenen bekendmaken. Bovendien bevat elke e-mail die naar u wordt verzonden een afmeldlink waarvan het gebruik ook aangeeft dat u uw toestemming intrekt. In de Miele apps is er een overeenkomstige optie om uit te loggen in de instellingen.

Commercieel aftersales contact

Als we uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met het bestellen van goederen of diensten, zullen we uw e-mailadres ook verwerken om u in de toekomst per e-mail te informeren over soortgelijke goederen of diensten. U kunt er te allen tijde om verzoeken dat u dergelijke informatieve e-mails niet langer van ons ontvangt (recht van bezwaar). Stuur hiervoor een e-mail naar [privacy@miele.be] of naar de contactgegevens op de website of klik op de link aan het einde van de informatie-e-mail. U maakt geen andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Onze rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens is ons gerechtvaardigde belang bij direct marketing om u te informeren over soortgelijke producten en diensten artikel 6, lid 1, (f) AVG.

Go Instore

Op onze website maken we gebruik van de diensten van Go Instore, die geleverd wordt door Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., Londen, EC2A 4PS, Verenigd Koninkrijk. Door gebruik te maken van deze diensten, wordt u verbonden met ons Miele Experience Center (MEC), zodat u een digitale presentatie kunt ontvangen van onze producten. U dient hiervoor uw microfoon te activeren. De video-audiostream wordt niet opgeslagen. In dit kader worden uw persoonsgegevens (IP-adres en verdere informatie die u met ons MEC Team hebt gedeeld) verwerkt. We hebben een gerechtvaardigd belang voor het beantwoorden van uw vragen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is op grond van artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Indien het doel van uw verzoek het sluiten van een contract is, dan is de rechtsgrondslag op basis van artikel 6 lid 1 sub b van de AVG. In het geval dat u akkoord gaat het gebruik van analytische cookies, dan zullen we uw interactie met onze Go Instore diensten en uw bijbehorende gebruik van de webshop, gebruiken voor verkooptoeschrijvingsdoeleinden. Wanneer u contact met ons opneemt, worden de aan ons doorgegeven gegevens verwijderd na voltooiing van uw verzoek, voor zover wij niet verplicht zijn om deze op te slaan om redenen die gebaseerd zijn op het handels- en belastingrecht. Verder gebruiken wij cookies voor het leveren van diensten. Gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons cookiebeleid. Ga voor meer informatie over Sym-Sys Ltd en de diensten van Go Instore naar www.goinstore.com.

Qualtrics

Op onze website maken we gebruik van de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, Verenigde Staten, voor klant-, product- en merkonderzoeken om onze producten en diensten regelmatig te verbeteren. Bij het deelnemen aan een enquête verwerken we loggegevens, waaronder datum, tijdstempel, browserinformatie, browserinstellingen, apparaatgegevens en gebruiksgegevens (waaronder het onderscheid tussen klanten en gasten tijdens het afrekenproces). U kunt zelf beslissen of u mee wilt doen aan een enquête. Als u niet wilt deelnemen, kunt u het pop-upvenster van de enquête gewoon sluiten met de X-knop in de rechterbovenhoek van het pop-upvenster. De rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens is uw toestemming, artikel 6, lid 1(a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. 
In het kader van het gebruik van de diensten van Qualtrics gebruiken we ook cookies van Qualtrics, voornamelijk om enquêtesessies te volgen of te behouden. Meer informatie over ons gebruik van cookies van Qualtrics vindt u in onze cookieverklaring. Voor meer informatie over Qualtrics LLC en het gebruik van persoonsgegevens door Qualtrics kunt u terecht op https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

Koophulp

Op onze website gebruiken we een Guided Selling-dienst die wordt aangeboden door onze serviceprovider Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Duitsland (“Neocom”). De Guided Selling-dienst helpt u om sneller en efficiënter het juiste product te vinden. Na slechts een paar vragen worden de eerste productsuggesties gedaan. De producten worden ingevuld op basis van hoe goed deze passen bij uw behoeften. U kunt zelf beslissen of u de dienst wilt gebruiken. In dit kader verwerken wij alleen metagegevens van een HTTP-webaanvraag als verwijzer, uw IP-adres, browsertaal en gebruikersagent (type en versie browser/besturingssysteem) en uw gegevens die met ons zijn gedeeld via de dienst. De gegevens worden niet opgeslagen. We verwerken uw gegevens om u de dienst aan te bieden. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is artikel 6, lid 1, (a) AVG. Als u een product koopt, is de rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens artikel 6, lid 1, (b) AVG. Neocom treedt namens ons op als verwerker en handelt volgens onze instructies.

In het kader van het gebruik van diensten slaan we ook informatie op in uw sessieopslag, voornamelijk om een gebruiker te identificeren tijdens meerdere browsersessies. Meer informatie vindt u in onze cookieverklaring. Ga voor meer informatie over Neocom en de Guided Selling-dienst naar https://neocom.ai/.

Wettelijke grondslag voor het gebruik van contactmogelijkheden, herroeping

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens bij gebruik van de aangeboden contactmogelijkheden is uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, onder a) AVG. U kunt uw toestemming altijd herroepen. Nadat wij uw aanvraag/verzoek hebben afgehandeld, worden de gegevens in eerste instantie voor eventuele vragen opgeslagen. U kunt altijd verlangen dat deze gegevens worden gewist; anders worden deze gewist nadat de kwestie volledig is afgehandeld. Wij zullen de gegevens dan onmiddellijk wissen, mits wij niet vanwege handels- of fiscaalrechtelijke voorwaarden verplicht zijn deze op te slaan.

Sociale media

In onze online en mobiele aanbiedingen vindt u koppelingen naar het sociale netwerk Facebook en naar ons YouTube Channel. De koppelingen herkent u aan het betreffende logo van de aanbieders.

Door het aanklikken van de links worden de betreffende sociale mediasites geopend, waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Nadere informatie over de daar geldende voorwaarden vindt u in de betreffende privacyverklaringen van de afzonderlijke aanbieders; deze vindt u op:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Uw rechten

Volgens de AVG hebben betrokkenen diverse rechten. Wanneer u deze wilt uitoefenen of nadere informatie daarover wilt ontvangen, kunt u graag contact met ons opnemen.

Tot de rechten van betrokkenen behoren met name:

 • Recht op inzage: U kunt volgens artikel 15 AVG vragen om een bevestiging of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Als wij deze verwerken, kunt u ons ook om nadere informatie over de verwerking vragen.
 • Recht op rectificatie: U hebt volgens artikel 16 AVG recht op rectificatie en/of aanvulling, voor zover de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op beperking van de verwerking Onder bepaalde omstandigheden kunt u volgens artikel 18 AVG verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op wissing: U hebt volgens artikel 17 AVG het recht om ons onder bepaalde voorwaarden van ons te verlangen dat uw opgeslagen persoonsgegevens worden gewist.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt volgens artikel 20 AVG onder bepaalde voorwaarden bovendien het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze zonder belemmeringen door ons aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Wanneer uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG worden verwerkt, hebt u het recht volgens artikel 21 AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover redenen aanwezig zijn die verband houden met uw specifieke situatie.

 Klachten

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met deze Privacyverklaring of het toepasselijke privacybeleid, dan kunt u een klacht indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zal de kwestie dan controleren en u over het resultaat ervan informeren. Verder hebt u het recht om een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen.

Overige informatie

Doorsturen van gegevens naar derden

Naast de in deze Privacyverklaring toegelichte doeleinden sturen wij in principe geen persoonsgegevens door naar derden. Wanneer wij echter wettelijk of op basis van een rechterlijk besluit daartoe verplicht zijn, zullen wij uw gegevens doorsturen naar de instanties die recht op deze informatie hebben.

Links naar andere websites

Ons online aanbod bevat links naar andere websites. Deze koppelingen zijn meestal als zodanig gemarkeerd. Wij hebben geen invloed op de mate waarin het toepasselijke privacybeleid op de gekoppelde websites wordt nageleefd. Wij adviseren u daarom ook op andere websites de betreffende privacyverklaringen door te lezen.

Wijzigingen van deze Privacyverklaring

De stand van de Privacyverklaring is herkenbaar aan de aangegeven datum (onder). Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring altijd voor de toekomst te wijzigen. Een telkens actuele versie kan direct via het online aanbod worden opgeroepen. Bekijk het online aanbod regelmatig en lees de geldende Privacyverklaring door.

Stand van deze Privacyverklaring: mei 2018

 

Adform

Om het comfort en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, gebruiken wij de Conversion Tracking- en de Retargeting-technologie, beide diensten van Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhagen K, Denemarken.

Bij onze online aanbiedingen gebruiken wij Conversion Tracking van Adform. Het tijdelijke cookie dat voor Conversion Tracking wordt opgeslagen, wanneer een gebruikt op een door Adform weergegeven advertentie klikt.

Gebruiker die geen tracking wensen, kunnen het cookie van Adform in hun internetbrowser deactiveren of altijd voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens (ga naar https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Reeds op uw computer opgeslagen cookies kunt u in uw browser wissen resp. door het wissen van tijdelijke websites verwijderen.

Onze online aanbiedingen gebruiken Retargeting-technologie van Adform. Hiermee kunnen op websites van onze partners gerichte reclame worden getoond aan internetgebruikers die zich al voor onze website en onze producten hebben geïnteresseerd. De weergave van de advertenties vindt bij Retargeting plaats op basis van een op een cookie gebaseerde analyse van het vorige gebruikersgedrag. Dit is een tijdelijk cookie, dat na 60 dagen vervalt. Als u niet wilt dat u op uw interesses afgestemde reclame van Adform wordt getoond, kunt u altijd voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens (ga naar https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/). Nadere informatie over het privacybeleid van Adform vindt u op https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze online aanbiedingen dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

 

Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel

Onze online aanbiedingen maken gebruik van functies van de webanalysediensten Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel van Amazon. Aanbieder is telkens Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, VS. Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel gebruiken eveneens cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee de analyse van uw gebruik van de website alsmede gepersonaliseerde reclame mogelijk worden.

U kunt voorkomen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet van alle functies op deze website volledig gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u de overdracht naar Amazon van de gegevens die door het cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website betrekking hebben en de verwerking van deze gegevens door Amazon voorkomen, door op deze link te klikken en daar de instelling ‘Door Amazon weergegeven reclame voor deze internetbrowser niet personaliseren’ in te schakelen: https://www.amazon.de/adprefs. Ook kunt u de instellingen op https://www.youronlinechoices.com/de wijzigen. In uw browser wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens door de Amazon-pixels tijdens het bezoek van onze website voorkomt. Deze afwijzing geldt zolang u het opt-out-cookie niet wist.

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze dienste dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

 

Meta Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Op onze website gebruiken we de Meta Pixel, een JavaScript-codesnippet waarmee we uw activiteiten op onze website kunnen volgen (Conversion Tracking) en we de Facebook Remarketing-functie (Custom Audiences) kunnen gebruiken, beschikbaar gesteld en/of gebruikt door Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook” of “Meta”).

De Meta Pixel ontvangt en verwerkt de volgende soorten gegevens: http-headers, Pixel-specifieke gegevens (inclusief Pixel-ID en de Facebook-cookie), gegevens over muisklikken, optionele waarden en formulierveldnamen. Met de Facebook-pixel kan Facebook u de Facebook-producten aanbieden en inzicht krijgen in de gegevens die zij over u ontvangen, waaronder gegevens over uw gebruik van andere websites en apps, ongeacht of u bent geregistreerd of ingelogd. Meer informatie over Meta's cookies en de verwerkte gegevens kunt u hier vinden en in onze cookieverklaring.

Wij en Meta verwerken uw gegevens als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 26 AVG. De essentie van de overeenkomst van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke tussen Meta en ons vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Voor meer informatie over Meta verwijzen wij u naar het privacybeleid van Meta, dat u hier kunt bekijken: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Uw gegevens worden doorgaans binnen de Europese Unie verwerkt. Het is echter mogelijk dat uw gegevens worden overgedragen en verwerkt buiten het grondgebied van de EU, bijvoorbeeld naar Facebook Inc. in de Verenigde Staten. In een dergelijk geval zullen uw gegevens worden beveiligd door middel van passende waarborgen, zoals uiteengezet in art. 46 (2) van de AVG, in het bijzonder, maar zonder daartoe beperkt te zijn, door het gebruik van de modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens tussen EU- en niet-EU-landen (welke u hier kunt vinden).

Conversion Tracking

Wij gebruiken de Meta Pixel om uw acties te volgen om de effectiviteit van onze conversietrechter te analyseren en onze website regelmatig te verbeteren.

Facebook Custom Audiences

Wij gebruiken de Meta Pixel om gebruikers van de website op interesse gebaseerde advertenties ('Facebook-advertenties') te tonen in het kader van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites waarop het proces ook wordt gebruikt. We willen u advertenties tonen waarin u geïnteresseerd bent, en zo onze online aanbiedingen beter op uw interesses afstemmen.

Aangemelde gebruikers kunnen de functie voor Facebook Custom Audiences uitschakelen op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

 

Plug-ins voor sociale

Bij onze online aanbiedingen wordt de plug-in voor sociale media van het sociale netwerk Facebook gebruikt. Facebook wordt op www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, en op www.facebook.be door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland, beheerd (‘Facebook’).

Een overzicht van de plug-ins van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins; nadere informatie over de gegevensbescherming bij Facebook kunt u hier vinden: www.facebook.com/policy.php

Facebook kan zo de informatie ontvangen dat u de betreffende website van ons online aanbod hebt opgeroepen en evt. op de plug-in hebt geklikt. Door de activering van de plug-in worden ook persoonsgegevens over u naar Facebook in de VS gezonden en daar opgeslagen.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingen en ons zijn ook de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijnen niet bekend. Ook hebben wij geen informatie over het wissen van de verzamelde gegevens door Facebook.

Facebook slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt vooral (ook voor niet-aangemelde gebruikers) plaats voor de weergave van op behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U hebt recht op bezwaar tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarvoor u contact moet opnemen met Facebook.

Door de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid met de sociale netwerken en andere gebruikers te communiceren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen vormgeven. De wettelijke grondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) AVG.

U kunt al het laden van de plug-ins in principe ook met behulp van add-ons voor uw browser volledig voorkomen, de zogenaamde Script Blockers.

AppNexus

Bij onze online aanbiedingen maken wij gebruik van AppNexus, een dienst van de firma AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, New York 10010, VS. AppNexus gebruikt onder andere cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd alsmede telpixels. Tijdens het gebruik kunnen gegevens, zoals met name het IP-adres en de activiteiten van de gebruikers, naar een server van de firma AppNexus Inc. worden gezonden en daar worden opgeslagen. AppNexus Inc. zal deze informatie eveneens naar derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover een verwerking van deze gegevens door derden plaatsvindt. U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonsgegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of een tool zoals 'NoScript' te installeren. Nadere informatie vindt u in de Privacyverklaring van AppNexus (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). Op het volgende adres kunt u ook een opt-out voor AppNexus inschakelen: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze online aanbiedingen dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Doubleclick

Onze online aanbiedingen gebruiken Doubleclick (www.doubleclick.com) van Google Ireland Limited, Gordon House, Mountain View, Barrow St Dublin 4 Ierland (‘Google’), die technologieën toepast om voor u relevante advertenties te tonen. Als u niet wilt dat geanonimiseerde gegevens door Doubleclick worden verzameld, kunt u hier een opt-out-cookie activeren: https://www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout

Dit opt-out-cookie wist de reeds opgeslagen gegevens en voorkomt dat gegevens weer worden opgeslagen.

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze online aanbiedingen dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

 

Quisma

Onze online aanbiedingen gebruiken de diensten van Quisma GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 München, Duitsland. De Quisma Tracking-pixel verzamelt gepseudonimiseerde informatie over het bezoek van de gebruikers, om het gedrag van de gebruikers te kunnen volgen. De daarbij gegenereerde cookies slaan uitsluitend gepseudonimiseerde gegevens op onder een toevallig gegenereerde User ID (pseudoniem). Om de geografische locatie ruwweg te bepalen, wordt gedurende korte tijd het IP-adres van de gebruiker geanalyseerd. Dit IP-adres wordt na afloop van de analyse door een inkorting volgens het privacyrecht volledig geanonimiseerd. Een concrete toewijzing aan personen, of een precies adres, is daarbij op geen enkel moment mogelijk. U kunt altijd bezwaar maken tegen de plaatsing van het cookie en dus de Tracking door de Quisma-technologie, door het opt-out-cookie te downloaden en te installeren (https://privacy.quisma.com/uk/cookie-opt-out/). Nadere informatie vindt u in de Privacyverklaring van Quisma (https://privacy.quisma.com/datenschutz/quisma-websites/).

De wettelijke grondslag daarvoor is artikel 6, lid 1, onder f) AVG, waarbij de verbetering van het comfort en de kwaliteit van onze online aanbiedingen dient voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang.

Miele over het onderwerp gegevensintegriteit

Miele stelt als fabrikant van kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten ook hoge eisen aan de gegevensintegriteit en cyberveiligheid van zijn met een netwerk verbonden toestellen, apps en webtoepassingen. Hoewel we er alles aan doen om zwakke punten vooraf te identificeren en elimineren, kan er ondanks al deze preventieve maatregelen nooit onfeilbare veiligheid worden gerealiseerd bij het gebruik van informatietechnologie.

Daarom is Miele geïnteresseerd in alle aanwijzingen uit uw ervaring als gebruiker die duiden op (mogelijke) risico's voor de gegevensintegriteit van onze met een netwerk verbonden producten, apps of webtoepassingen.

 

Gebruik onze internationale website op de volgende link om zwakke plekken en informatie rondom het onderwerp cyberveiligheid aan Miele door te geven:

             https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Ook als u het niet helemaal zeker weet: wij gaan iedere melding na en nemen contact op in geval van vragen.

 

Cookiebeleid

Voor het laatst bijgewerkt: 27-12-2023

N.V. Miele België (“Miele”) gebruikt zogeheten cookies op deze website. In dit beleid leggen we in detail uit welke soorten cookies Miele gebruikt, welke gegevens door Miele worden verwerkt, wat de levensduur is van cookies en wat uw rechten zijn met betrekking tot cookies.

U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken in de cookie-instellingen in ons “Privacyvoorkeurencentrum”.

 

 1. Algemene toelichting

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of smartphone/tablet worden opgeslagen wanneer u onze websites gebruikt. Wanneer u de Miele website bezoekt, kunnen cookies op uw systeem worden opgeslagen. Dit bevat een individuele tekenreeks die kan worden gebruikt om uw browser te identificeren wanneer u de website de volgende keer bezoekt. Er zijn hoofdzakekelijk twee soorten cookies:

 • • Tijdelijke cookies: deze cookies, ook wel sessiecookies genoemd, worden tijdens uw bezoek aan onze website tijdelijk op uw computer of smartphone/tablet opgeslagen en vervolgens verwijderd.
 • • Permanente cookies: deze cookies blijven langer op uw computer staan.

Over het algemeen maakt Miele gebruik van verschillende internettechnologieën (bijv. cookies, Java-Script) om het gebruik van de Miele internetapplicaties te vergemakkelijken en te optimaliseren. Dit betekent dat ze worden gebruikt:

 • • Om u te identificeren wanneer u inlogt op onze webshop en om ervoor te zorgen dat geldige beveiligingsnormen, die zijn geoptimaliseerd voor u, worden nageleefd.
 • • Om ons te helpen producten te onthouden die u aan uw winkelwagen of notitieblok hebt toegevoegd.
 • • Om u de hoeveelheid producten te laten zien die u aan uw winkelwagen of notitieblok op de website hebt toegevoegd.
 • • Om ons tijdens de sessie te herinneren aan de door u gekozen taal, zodat u gemakkelijker door onze pagina's kunt navigeren.
 • • Om gegevens te analyseren, zoals de evaluatie van het aantal bezoekers van onze website of de meest bezochte websites. Wij gebruiken de analyseresultaten voor het optimaliseren van onze website.
 • • Wij gebruiken ook zogenaamde marketingcookies van derden voor retargeting/remarketing en het plaatsen van gepersonaliseerde online advertenties.
 • • Om u te voorzien van gepersonaliseerde advertenties en aanbiedingen die zijn afgestemd op uw behoeften.

Het is voor Miele belangrijk dat u uw voorkeuren kenbaar maakt met betrekking tot het gebruik van cookies. Door de cookie-instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u echter ook de overdracht van cookies deactiveren of beperken. U kunt reeds opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. Meer browserspecifieke informatie over het verwijderen van cookies vindt u hier:

Houd er echter rekening mee dat als u cookies deactiveert, u mogelijk niet alle functies van de website kunt gebruiken. In het menu van de meeste browsers vindt u instellingsopties voor het gebruik van cookies. Doorgaans heeft een browser de volgende instellingsopties:

 • • cookies bekijken;
 • • cookies toestaan;
 • • alle of bepaalde cookies uitschakelen;
 • • alle cookies uitschakelen bij het sluiten van de browser;
 • • cookies blokkeren;
 • • waarschuwen wanneer een cookie moet worden ingesteld;
 • • bezwaar tegen tracking van webanalyse (opt-out).

Wanneer u onze website bezoekt, informeert een banner u over het gebruik van cookies en vraagt het om uw toestemming voor cookies waarvoor toestemming vereist is. U kunt uw toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. We leggen die uitvoerig uit in dit cookiebeleid.

 

 1. Google Tag Manager

Op onze website gebruiken wij de tagmanagementservice genaamd Google Tag Manager van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin (hierna 'Google' genoemd). Google Tag Manager stelt websites in staat om snel en eenvoudig meetcodes en gerelateerde codefragmenten, gezamenlijk bekend als tags, bij te werken op hun websites of mobiele apps. Zodra het kleine segment Tag Manager-code aan een project is toegevoegd, kan de website veilig en gemakkelijk analytische en meettagconfiguraties implementeren vanuit een webgebaseerde gebruikersinterface.

De Google Tag Manager helpt ons om cookies en trackingtags te implementeren en te beheren. De Google Tag Manager gebruikt geen eigen cookies, maar de Google Tag Manager activeert andere cookies en trackingtags indien en voor zover u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik van dergelijke cookies en trackingtags. Gedetailleerde informatie over elk van deze cookies en trackingtags vindt u in onze cookieverklaring. In het kader van het gebruik van de Google Tag Manager verwerken wij en Google uw IP-adres en een unieke identificator. Het is echter mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt buiten het grondgebied van de EU. Om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, zijn Google en wij de door de Europese Commissie gepubliceerde modelcontractbepalingen overeengekomen. De rechtsgrond voor het gebruik van de Google Tag Manager en gerelateerde gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Dat gerechtvaardigde belang is de hulp die Google Tag Manager ons biedt bij het implementeren en beheren van ons gebruik van cookies en trackingtags.

 

 1. Technisch noodzakelijke cookies (essentiële cookies)

Essentiële cookies zijn nodig voor de navigatie van de websites en voor het gebruik van functies daarvan, zoals toegang tot het registratiegedeelte van de website of het gebruik van onze chattool. Zonder deze cookies zijn bepaalde functies van de website niet mogelijk.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is ons gerechtvaardigde belang op grond van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. Het gerechtvaardigde belang is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de navigatie van de websites en voor het gebruik van de functies ervan. De gegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Essentiële cookies kunnen niet worden gedeactiveerd. De essentiële cookies die wij gebruiken, zijn over het algemeen zogenaamde sessiecookies, die over het algemeen automatisch worden verwijderd nadat de browsersessie is beëindigd.

Sommige essentiële cookies worden geleverd en/of geopend door derden. Details van deze derden en hun tools waarvoor we essentiële cookies gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

 

 1. 1 SAP-klantgegevenscloud (voorheen Gigya)

Op onze website gebruiken we verschillende cookies voor essentiële doeleinden die worden verstrekt en/of gebruikt door SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Germany ('SAP'). We gebruiken een reeks noodzakelijke cookies die worden verstrekt en/of gebruikt door SAP en die noodzakelijk zijn om de website correct te laten functioneren. SAP biedt een platform voor klantidentiteitbeheer, waaronder klantprofielen, voorkeuren, opt-ins en toestemmingsinstellingen. Meer informatie over de SAP-klantgegevenscloud kunt u hier vinden.

 

 1. 2 Intershop Commerce Platform – Online Shop Professional

Op onze website voor onze Professional-webshop gebruiken we verschillende cookies voor essentiële doeleinden die worden verstrekt en/of gebruikt door Intershop Communication AG, Steinweg 10, 07743 Jena, Duitsland (“Intershop”). We gebruiken een reeks noodzakelijke cookies die worden verstrekt en/of gebruikt door Intershop en die noodzakelijk zijn om de website correct te laten functioneren. Intershop biedt een platform voor klantidentiteitbeheer, waaronder klantprofielen, voorkeuren, opt-ins en toestemmingsinstellingen. Meer informatie over Intershop vindt u hier.

 

 1. OneTrust LLC.

Op onze website gebruiken we een toestemmingsbeheerplatform geleverd door OneTrust LLC, Building 600, 1200 Abernathy Road Northeast, Atlanta, Georgia, 30328, USA (“OneTrust”). OneTrust is een cookietoestemmingsoplossing waarmee Miele de cookienaleving kan operationaliseren voor verschillende wettelijke kaders wereldwijd. Met OneTrust kunnen wij cookiebanners genereren om uw toestemmingsinstellingen op te slaan en u tevens informeren over het gebruik van diverse cookies op de website. Ga naar Privacymelding en -beleid | OneTrust voor meer informatie over OneTrust.

 

 1. Go Instore – SYM-SYS Ltd.

Op onze website maken wij gebruik van de Go Instore-diensten van Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., Londen, EC2A 4PS, Verenigd Koninkrijk. Sym-Sys Ltd. gebruikt cookies en soortgelijke technologieën zoals 'sessie-opslag' en 'lokale opslag' om de diensten te kunnen leveren. Zonder dergelijke technologieën kunnen de diensten van Go Instore niet worden gebruikt. Deze technologieën worden alleen gebruikt als u het gebruik van de dienst Go Instore actief aanvraagt. Ga voor meer informatie over Sym-Sys Ltd en de dienst Go Instore naarwww.goinstore.com.

 

 1. Neocom.ai – Koophulp

Op onze website gebruiken we de Guided Selling-dienst, een zogenaamde koophulp, die wordt aangeboden door onze serviceprovider Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Duitsland ('Neocom'). Om u onze Guided Selling-dienst te kunnen aanbieden, moeten we gebruikmaken van een technologie genaamd 'sessieopslag' om meerdere toepassingen van de Guided Selling-dienst in één browsersessie te groeperen. Zonder dergelijke technologie kan de Guided Selling-dienst niet worden gebruikt. Deze technologie wordt alleen gebruikt als u het gebruik van de Guided Selling-dienst actief aanvraagt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor uitgebreidere informatie over Neocom en gegevensverwerkingsactiviteiten gerelateerd aan het gebruik van de Guided Selling-dienst.

 

 1. Overige details

Meer informatie over elk van de individuele essentiële cookies die we gebruiken, vindt u in de volgende tabel:

 

 1. Analysecookies

Daarnaast gebruiken wij op onze website cookies die een analyse van uw gebruiksgedrag mogelijk maken (zogenaamde analysecookies). Met deze cookies verzamelen en bewaren wij de volgende gegevens:

– frequentie van paginabezoeken;

– zoeken op trefwoorden;

– gebruik van websitefuncties.

Uw gegevens die door middel van de cookies worden verzameld, worden gepseudonimiseerd, zodat het niet langer mogelijk is om de gegevens zonder aanvullende gegevens aan de betreffende gebruiker toe te wijzen.

Deze verwerking stelt ons in staat om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken in de cookie-instellingen in ons “Privacyvoorkeurencentrum”.

Sommige analysecookies worden geleverd en/of geopend door derden. Details van de derden en hun tools waarvoor we analysecookies gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

De analysecookies die wij gebruiken, zijn onder andere:

 

 1. Google

Op onze website gebruiken we verschillende cookies voor analysedoeleinden die worden aangeboden en/of gebruikt door Google Ireland Limited ('Google'), een bedrijf dat is opgericht en gereguleerd onder Iers recht (registratienummer: 368047) met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Meer informatie over deze Google-services vindt u hieronder en op https://www.google.com/privacy/ads/. De onderstaande detailtabel bevat cookienamen met variabele  identificatoren, waarbij <wpid> staat voor de webproperty-ID of de metings-ID voor Google Analytics 4 is, bestaande uit 10 tekens (cijfers en letters), [_<customname>] en <property-id> property-ID’s in Google Analytics 3 (Universal Analytics) zijn, bestaande uit cijfers in het volgende patroon: UA-XXXXXX-X.

 

4.1.1 Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om de website te ontwerpen en te verbeteren in overeenstemming met de vraag. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, die op uw smartphone/tablet worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De gegevens die worden gegenereerd door het cookie worden gewoonlijk doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Op deze website gebruiken we de uitbreiding van IP-masking (zogenaamde IP-masking). Dit wil zeggen dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het wordt overgedragen naar en opgeslagen in de VS. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een Google-server in de VS en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten aan de website-exploitant te leveren in verband met het gebruik van de website en het internet.

Als u een Google-accounthouder bent en hebt ingestemd met de personalisatie van advertenties ('Advertentiepersonalisatie'), bevatten de diensten van Google ook rapporten over de effectiviteit van onze advertentiemaatregelen (inclusief rapporten voor meerdere apparaten), demografische gegevens en de interesses van onze gebruikers, alsook functies voor de levering van online advertenties op meerdere apparaten. In dit geval is de rechtsgrond voor het verwerken van gegevens uw toestemming aan Google (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG).

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of evalueren van uw gegevens door Google Analytics door de browserplug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De door ons verzonden gegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 14 maanden automatisch verwijderd.

 

 1. Go Instore – SYM-SYS Ltd. – Verkooptoekenning

Indien u instemt met het gebruik van analysecookies, zullen wij de gegevens van uw interactie met onze Go Instore-diensten en uw overeenkomstige gebruik van onze webshop gebruiken voor verkooptoekenning. De gegevens worden geanonimiseerd en maken geen heridentificatie van een specifieke gebruiker mogelijk. Meer informatie over Sym-Sys Ltd en de Go Instore-dienst vindt u op www.goinstore.com.

 

 1. Optimizely

Op onze website gebruiken we een A/B-testtool van onze technische dienstverlener Optimizely AB, Torsgatan 11, Box 7007, 103 86 Stockholm, Zweden. Met Optimizely kunnen we twee versies van onze website vergelijken en vervolgens bepalen welke versie betere prestaties levert. Voor dit doel moeten we cookies en soortgelijke technologieën gebruiken, die we “Sessieopslag” en “Lokale opslag” noemen, in het bijzonder voor het identificeren van bezoekers, het volgen van hun acties en het leveren van consistente ervaringen bij het laden van alle pagina’s. We verzamelen een bezoekers-ID en een IP-adres, dat standaard wordt geanonimiseerd.

Voor een klein deel van onze websitebezoekers (minder dan 10%) zullen Optimizely Web Experimentation en Optimizely Performance Edge proberen om telemetrie over prestaties en productgebruik te verzamelen; er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Cookies in de browsers van bezoekers die worden bemonsterd voor deze telemetriegegevens worden geplaatst vanuit het domein rum.optimizely.com.

Meer informatie over Optimizely vindt u op https://www.optimizely.com/trust-center/privacy/.

 

 1. OneTrust LLC

Op onze website verzamelen we geanonimiseerde opt-in- vs. op-out-percentages via het toestemmingsbeheerplatform OneTrust. We verzamelen deze informatie gebaseerd op legitiem belang, artikel 6, lid 1 onder f AVG, omdat we daarmee toestemmingspercentages kunnen meten en de gebruikerservaring kunnen verbeteren. Indien u instemt met het gebruik van analytische cookies, verzamelen wij gegevens over uw interactie met de door OneTrust gegenereerde toestemmingsbanner. Met OneTrust kunnen wij analytische gegevens verzamelen, inclusief informatie over browsertype, land en platform van onze gebruikers (desktop/mobiel/tablet). Het is niet mogelijk om middels de verzamelde gegevens een natuurlijke persoon te identificeren. Ga naar Privacymelding en -beleid | OneTrust voor meer informatie over OneTrust.

 

 1. Overige details

U kunt analysecookies deactiveren. Meer informatie over elk van de individuele analysecookies die we gebruiken, vindt u in de volgende tabel.

 

 

 1. Marketingcookies

Wij gebruiken zogenaamde marketingcookies van derden voor retargeting/remarketing en het plaatsen van online advertenties.

Retargeting of remarketing verwijst naar technologieën waarmee gebruikers die eerder een bepaalde website hebben bezocht, passende advertenties te zien krijgen, zelfs nadat zij de website hebben verlaten. Voor dit doel is het noodzakelijk om internetgebruikers buiten de website van een website-eigenaar te herkennen, waarvoor cookies van de desbetreffende dienstverleners worden gebruikt. Bovendien wordt rekening gehouden met het eerdere gebruiksgedrag. Als een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen deze of soortgelijke producten later als advertenties op andere websites worden weergegeven. Dit zijn gepersonaliseerde advertenties die zijn aangepast aan de behoeften van individuele gebruikers. Voor deze gepersonaliseerde reclame is het niet nodig dat de gebruiker onherkenbaar wordt geïdentificeerd. De gegevens die worden gebruikt voor retargeting of remarketing worden dus niet samengevoegd met andere gegevens.

Marketingcookies kunnen ook de betrokkenheid van de gebruiker bij de uiteindelijk getoonde advertenties bijhouden. Dit is om ongewenste dubbele reclame te voorkomen en om bij te houden hoe vaak advertenties resulteren in een of andere vorm van advertentieconversie ( bijv. een advertentie waarop wordt geklikt of een daadwerkelijke verkoop).

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens via marketingcookies is toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG). U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken in de cookie-instellingen in ons “Privacyvoorkeurencentrum”.

Wij gebruiken dergelijke technologieën voor het plaatsen van online advertenties. Voor het plaatsen van de advertenties maken wij gebruik van externe leveranciers. Details van de derden en hun tools waarvoor we analysecookies gebruiken, worden hieronder uitgelegd.

 

 1. Facebook/Meta

Op onze website gebruiken we marketingcookie(s) die worden geleverd en/of gebruikt door Meta, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ('Facebook' of 'Meta').

Meta-cookies worden gebruikt als u een Facebook-account hebt, de Facebook-producten gebruikt, inclusief de Facebook-website en -apps, of andere websites en apps gebruikt die de Facebook-producten (waaronder de Like-knop of andere Facebook-technologieën) bevatten. Met de Facebook-cookies kunnen wij uw activiteiten op onze website volgen om de effectiviteit van onze conversietrechter te analyseren en onze website regelmatig te verbeteren. Bovendien kunnen we met de Facebook-cookies de remarketingfunctie van Facebook Custom Audiences gebruiken. Hierdoor kunnen aan gebruikers van de website op interesses gebaseerde advertenties ('Facebook Ads') worden getoond als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites waarop dit proces ook wordt gebruikt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie over Facebook Conversion Tracking, Facebook Custom Audiences en gerelateerde gegevensverwerkingsactiviteiten.

Daarnaast stellen de Meta-cookies Meta in staat de Facebook-producten aan u aan te bieden en inzicht te krijgen in de gegevens die het bedrijf over u ontvangt, zoals gegevens over uw gebruik van andere websites en apps, ongeacht of u bent geregistreerd of ingelogd.

De Meta-cookies ontvangen en de volgende soorten gegevens: http-headers, Pixel-specifieke gegevens, gegevens over muisklikken, optionele waarden en formulierveldnamen. Meer informatie over Facebook-cookies kunt u hier vinden.

 

 1. Google

Zoals hierboven reeds uiteengezet, gebruiken wij op onze website verschillende cookies voor analytische en/of marketingdoeleinden die worden geleverd en/of gebruikt door Google. Ga voor meer informatie over Google’s privacybeleid naar https://www.google.com/privacy/ads/. De onderstaande detailtabel bevat cookienamen met variabele identificatoren, waarbij <wpid> staat voor de webproperty-ID of de metings-ID voor Google Analytics 4 is, bestaande uit 10 tekens (cijfers en letters), [_<customname>] en <property-id> property-ID’s in Google Analytics 3 (Universal Analytics) zijn, bestaande uit cijfers in het volgende patroon: UA-XXXXXX-X.

 

 1. 2.1 Google Ads

Google Ads is een online advertentieplatform dat is ontwikkeld door Google, waar adverteerders betalen om voor internetgebruikers korte advertenties, dienstenaanbiedingen, productvermeldingen en video-inhoud weer te geven, en mobiele applicatie-installaties te genereren. Het kan zowel in de resultaten van zoekmachines zoals Google Search als op niet-zoekwebsites, mobiele apps en video’s advertenties plaatsen.

Meer informatie over Google Ads kunt u hier vinden.

 

 1. 2.2 Google Remarketing-functie

Met de Google Remarketing-functie kunnen wij onze gebruikers op basis van hun interesses advertenties aanbieden op andere sites binnen het Google Ads-netwerk (genaamd 'Google-advertenties' of advertenties op andere sites). Hiervoor analyseren wij de gebruikersinteractie op onze website, zodat wij gebruikers op andere sites gerichte reclame kunnen tonen, zelfs nadat zij onze website hebben bezocht. Hiervoor slaat Google een getal op in de browser van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het Google-weergavenetwerk bezoeken. Dit getal, ook bekend als een 'cookie', wordt gebruikt om bezoeken van deze gebruikers te volgen. Dit getal wordt gebruikt om een unieke webbrowser op een bepaalde computer te identificeren. Het wordt niet gebruikt om een individu te identificeren, en er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Naast de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van analyse- en/of marketingcookies in het algemeen te geven of in te trekken via de instellingen bovenaan dit beleid, kunt u het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de plug-in onder de volgende link te installeren: www.google.com/settings/ads/plugin.

 

 1. 2.3 Google Conversion bijhouden

In deze context gebruiken we ook de functie voor het bijhouden van conversies van Google. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw apparaat geplaatst. Dit wordt na 30 dagen verwijderd. Dit cookie wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De informatie die met het conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om voor Google Ads-klanten conversiestatistieken op te stellen.

Naast de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van analyse- en/of marketingcookies in het algemeen te geven of in te trekken via de instellingen bovenaan dit beleid, kunt u op interesses gebaseerde Google-advertenties in uw browser uitschakelen door op de knop 'Uit' te klikken op https://adssettings.google.de/authenticated of door u af te melden op http://www.aboutads.info/choices/.

 

 1. 2.4 Andere Google Marketing Platform-services (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360)

Onze website gebruikt tevens anders diensten van het Google Marketing Platform (voorheen 'Google Doubleclick'). Campaign Manager 360 stelt ons in staat om campagnes te voeren en hun prestaties te meten. Display & Video 360 helpt ons weergave- en videocampagnes te beheren. Search Ads 360 wordt gebruikt om zoekcampagnes over verschillende zoekmachines te beheren.  Deze diensten gebruiken cookies om advertenties te plaatsen die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker een advertentie meer dan een keer ontvangt.

Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden getoond en kan zo voorkomen dat deze meer dan een keer worden getoond. Google kan cookie-ID’s ook gebruiken om conversies bij te houden, dat wil zeggen of een gebruiker een advertentie ziet en later de website van de adverteerder bezoekt om een aankoop te doen.

Uw browser maakt automatisch rechtstreeks verbinding met de Google-server. Google geeft aan dat de integratie van deze diensten Google de informatie verschaft dat u het betreffende deel van onze website hebt bekeken of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google uw bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Maar ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres identificeert en opslaat.

Daarnaast stellen cookies ons in staat te begrijpen of u bepaalde activiteiten op onze website hebt uitgevoerd nadat u een van onze advertenties op Google of op een ander platform hebt bekeken of erop hebt geklikt (conversietracking) ('floodlight'). Google gebruikt dit cookie om inzicht te verkrijgen in de inhoud die u op onze websites hebt bekeken, zodat wij u later gerichte reclame kunnen sturen.

Naast de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van analyse- en/of marketingcookies in het algemeen te verlenen of in te trekken via de instellingen bovenaan dit beleid, kunt u tracking voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware te wijzigen (bijvoorbeeld door cookies van derden uit te schakelen), door cookies voor het bijhouden van conversies uit te schakelen door cookies van het domein http://www.google.com/settings/ads/ in uw browserinstellingen te blokkeren, met betrekking tot op interesses gebaseerde advertenties van aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne van About Ads, door te klikken op de link http://www.aboutads.info/choices of door te klikken op de link www.googleadservices.com. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over het Google Marketing Platform is beschikbaar op https://marketingplatform.google.com/. Raadpleeg voor meer informatie over het Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/.

 

 1. Microsoft Ads Remarketing en Conversion Tracking

Op onze website gebruiken we verschillende marketingcookies die worden geleverd en/of gebruikt door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS ('Microsoft'). Microsoft plaatst cookies op uw apparaat als u onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing-advertentie. Hierdoor kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze website en om uw acties te volgen om de effectiviteit van onze conversie te analyseren. Totaalaantaal gebruikers. Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt informatie via de cookies, waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden samengesteld. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren en om advertenties weer te geven.

Ga voor meer informatie naarchoice.microsoft.com/en/opt-out. en Microsoft Privacy Statement – Microsoft privacy

 

 1. Qualtrics

We maken gebruik van de diensten van Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, Verenigde Staten, om klant-, product- en merkonderzoeken uit te voeren op onze website. Wanneer u een enquête invult, gebruiken we cookies van Qualtrics met ID-waarden, voornamelijk om enquêtesessies te volgen of te behouden. Voor meer informatie over Qualtrics LLC kunt u terecht opwww.qualtrics.com.

 

 1. Pinterest-tag

Onze website maakt gebruik van de remarketing- en conversietrackingtag van Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ('Pinterest'). Met de Pinterest-tag volgen wij en/of Pinterest bezoekers van onze website en de acties die een bezoeker op onze website onderneemt na het zien van onze Pinterest-advertenties. Dit helpt ons om te meten hoe effectief onze Pinterest-advertenties zijn. In deze context ontvangt Pinterest informatie, bijvoorbeeld dat u onze website hebt bezocht of dat u op onze Pinterest-advertenties hebt geklikt. Als u een geregistreerde Pinterest-gebruiker bent, kan Pinterest de bovengenoemde informatie koppelen aan uw Pinterest-account. Meer informatie over Pinterest en de Pinterest-tag vindt u op de Pinterest website.

 

 1. Overige details

Door uw instellingen bovenaan dit beleid te wijzigen, kunt u marketingcookies deactiveren. Meer informatie over elk van de individuele marketingcookies die we gebruiken, vindt u in de volgende tabel.

 

6.  Bloomreach Engagement – MyMiele personalisatie

Wij gebruiken de Bloomreach Engagement-oplossing van de provider BloomReach, Inc., 82 Pioneer Way Mountain View, CA 94041, USA op onze website voor gepersonaliseerde reclame. Door het gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën verzamelen wij informatie over uw gebruikersgedrag op de website. De cookies bevatten een specifieke ID en kunnen zo worden toegewezen aan uw gebruikersprofiel. Wij slaan de via de cookies verzamelde informatie - voor zover wij daartoe gerechtigd zijn op basis van een aparte toestemming - op in uw gebruikersprofiel (persoonlijk) om de inhoud die wij via verschillende kanalen (website, app, etc.) aan u tonen beter af te stemmen op uw persoonlijke interesses. In dit kader verzamelen wij de volgende gebruiksgegevens:

 • • Bekeken producten (incl. productcategorie);
 • • Products in de winkelwagen;
 • • Registratie
 • • Inloggen
 • • Abonnement op de nieuwsbrief
 • • Naar de kassa
 • • Gerelateerde productinformatie (bijv, energielabel)
 • • Bekeken productinformatieblad, en
 • • Bijwerken van de verlanglijst.

Wij koppelen deze gebruiksgegevens alleen aan uw (persoonlijke) gebruikersprofiel als u daarvoor apart toestemming hebt gegeven. Anders worden deze gegevens niet aan uw (persoonlijke) gebruikersprofiel gekoppeld, maar alleen zonder overeenkomstige koppeling verwerkt om interessegerelateerde onlinereclame weer te geven.

Het is mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt buiten de EU. In dat geval nemen wij alle nodige maatregelen in de zin van artikel 46, lid 2 van de AVG om uw gegevens te beschermen, bijvoorbeeld door het afsluiten van de EU-modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens tussen EU- en niet-EU-landen. U kunt de EU-modelcontractbepalingen hierStandard Contractual Clauses (SCC) | European Commission (europa.eu) bekijken.

We bewaren deze informatie (uitgebreide personalisatie) voor dit doel gedurende 2 jaar. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming.

 

7. Wijzigingen in dit cookiebeleid

Wij kunnen dit cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen om wijzigingen aan te brengen in de cookies die wij gebruiken of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. Bezoek daarom regelmatig dit cookiebeleid om op de hoogte te blijven van ons gebruik van cookies en aanverwante technologieën. U kunt zien wanneer dit cookiebeleid voor het laatst is bijgewerkt door de datum 'laatst bijgewerkt' bovenaan dit cookiebeleid te controleren.

 

8. Meer informatie krijgen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit cookiebeleid, neem dan contact met ons op via privacy@miele.be.

De General Data Protection Regulation (GDPR) bepaalt nieuwe striktere regels om persoonlijke gegevens van Europese burgers beter te beheren, verwerken en beveiligen. Een andere naam die ook gebruikt wordt voor deze nieuwe wetgeving is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 25 mei 2018 wordt in heel Europa deze wetgeving van kracht.

Miele blijft een betrouwbare en integere partner. Uw gegevens beschermen en ervoor zorgen dat wij voldoen aan de nieuwe verordening voor gegevensbescherming zijn voor ons topprioriteit.

Onze GDPR-acties die we aan het implementeren zijn

 • De aanmaak van een register met persoonsgegevens
 • Een herziening van beleidslijnen voor integratie van de GDPR-voorschriften
 • Een herziening van alle contracten en regelingen met leveranciers
 • De aanmaak van een kader en proces voor beoordelingen van de impact op de privacy
 • Een programma voor bewustmaking en opleiding van onze medewerkers

Mocht u vragen hebben over uw gegevens bij Miele, neem dan gerust contact met ons op via privacy@miele.be

Spam, phishingberichten en nepacties in omloop


Regelmatig komt het voor dat er berichten via e-mails worden verspreid, waarin de suggestie wordt gewekt dat Miele de afzender is. Vaak gaat het in deze berichten om cadeaus die als blijk van dank voor de aanschaf van een Miele-toestel ter beschikking worden gesteld en/of winacties, testacties waaraan u kunt meedoen. Een voorbeeld van een e-mail die nu in omloop is, heeft het onderwerp 'Test en ontvang een stofzuiger van Miele'. Ook deze e-mail is nep.

Wij adviseren u dringend deze berichten niet te openen en direct te verwijderen. Klik niet op de links en voer geen gegevens in. Door de berichten te openen, op links te klikken of gegevens in te voeren kunnen uw gegevens op een andere plek terecht komen dan bij Miele. U voorkomt hiermee dat criminelen uw computer of de bestanden op uw computer blokkeren en/of uw gegevens worden verspreid, verkocht en misbruikt.


Hoe kunt u een nepactie/spam/phishingbericht herkennen?

In het bericht vindt u vaak een urgente reden om tot actie over te gaan. Bijvoorbeeld "doe mee", "claim deze korting" of "ontvang jouw prijs".
U wordt verzocht op een link te klikken die NIET uitkomt op de website van Miele. Check dit door met de muis over de link te gaan. U ziet vervolgens dat het webadres niet begint met www.miele.be.
Het bericht lijkt op een bericht van Miele, maar is NIET door Miele verzonden: het e-mailadres eindigt niet met @miele.be.
Social media-berichten die NIET afkomstig zijn van onze geverifieerde pagina's. Een geverifieerde pagina is te herkennen aan het blauwe vinkje bij de naam.
Er komen vaak schrijffouten in voor en de aanhef is niet persoonlijk.
De e-mail gaat (bijna) helemaal over een winactie.


Wat kunt u doen met een nepactie/spam/phishingbericht?

U kunt dit altijd melden bij onze consumentenafdeling. De e-mail die u heeft ontvangen, kunt u rechtstreeks doorsturen naar contact@miele-support.be. Wij gebruiken uw mail om te analyseren en eventueel een waarschuwing op onze site te plaatsen. Verder adviseren wij u de e-mails in uw mailbox te markeren als ‘spam’. Ook kunt u nepberichten melden via de website https://meldpunt.belgie.be/

Naar begin pagina