Een duurzame toekomst voor onze planeet

Miele Professional zet zich in voor het realiseren van een duurzame toekomst voor onze planeet. Ontdek meer over onze duurzaamheidsbeloften, waarmee wij onze doelen in 2030 willen hebben bereikt.
Een tablet wordt met een pen bediend, op de achtergrond zijn planten te zien

Reeds sinds de oprichting van ons bedrijf in 1899 is duurzaamheid stevig in onze waarden verankerd. Als Miele Professional hebben we er altijd waarde aan gehecht om duurzaam te produceren, producten met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu te ontwikkelen en afval te verminderen. Duurzaamheid is voor iedereen vandaag de dag een centraal onderwerp geworden. Bij Miele Professional hebben we daarom een aantal milieubeloften geformuleerd, waarmee we ons bedrijf, en dat van u, verder willen brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze toekomst onlosmakelijk met die van onze klanten is verbonden en dat we de huidige uitdagingen van onze planeet alleen samen aan kunnen. In het kader van onze inzet voor een betere en duurzamere toekomst willen wij u laten zien hoe onze oplossingen ook u kunnen helpen bij de realisering van uw duurzaamheidsdoelen.

 

Een overzicht van onze duurzaamheidsbeloften:
Een moeder en haar dochter staan naast de Kleine Reuzen van Miele en kijken op een tablet.

Belofte 1: duurzaamheid realiseren op alle niveaus

In elke fase van de levenscyclus van een product zijn onze ingenieurs, marketingexperten, productiemedewerkers, IT-teams en vele anderen voortdurend op zoek naar mogelijkheden om onze processen en procedures te verbeteren. Dit omvat alles van de ontwikkeling en de productie van onze producten tot en met verpakking, controle, gebruik en afvoer. Zo worden onze nieuwe generaties toestellen reeds van tevoren met inachtneming van duurzaamheidsaspecten ontwikkeld. Onze Kleine Reuzen verbruiken bijvoorbeeld in het programma Katoen 60 graden met gebruik van koud water 22% minder water en 28% minder energie vergeleken met vorige generaties. Bovendien zijn onze warmtepompdrogers ongeveer 60% zuiniger dan vergelijkbare toestellen met een conventionele constructie. Onze klanten in laboratoria profiteren dankzij de verbeterde technologie bij onze reinigings- en desinfectietoestellen van de serie PG 85 van een 40% lager waterverbruik.

Wij zijn er voortdurend mee bezig duurzaamheid een essentieel onderdeel in elke fase van de levenscyclus van een product te maken. Zo helpen wij ook u uw duurzaamheidsdoelen te bereiken – bijvoorbeeld bij de verlaging van water- en energieverbruik of bij een zuiniger gebruik van bedrijfsmiddelen. Bovendien hebben wij ons voorgenomen onze CO²-uitstoot tijdens de gebruiksfase van onze producten tot 2030 met 15% te verlagen en ondersteunen u daarmee bij het behalen van uw eigen emissiedoelen.

Een modern touchscreen van een Miele Professional vaatwasser wordt getoond

Belofte 2: toestellen produceren die geen sporen achterlaten – met het doel deze 100% CO₂-neutraal te maken

We hebben reeds aanzienlijke vooruitgang op weg naar klimaatneutraliteit geboekt. Miele maakt al vanaf 2021 op alle vestigingen wereldwijd gebruik van groene stroom. Onvermijdelijke uitstoot (scope 1 en 2) worden gecompenseerd door de investering in wereldwijde klimaatbeschermingsprojecten, zodat al onze vestigingen inmiddels klimaatneutraal zijn. Bovendien streven wij ernaar dat ook onze industriële toestellen voor 100% CO2-neutraal worden.

Bij de ontwikkeling van onze producten staan van oudsher met name de lange levensduur en het efficiënte gebruik in het middelpunt. Alle toestellen worden door middel van rigoureuze testen zorgvuldig getest. Onze wasmachines moeten bijvoorbeeld in de test 30.000 programma’s doorlopen. Met hoogwaardige en duurzame oplossingen helpen wij u dus bij meer zuinigheid en efficiëntie in uw bedrijf, zodat ook u uw duurzaamheidsdoelen bereikt.

Wij werken nauw samen met onze klanten om dagelijkse uitdagingen met duurzame oplossingen te bestrijden. In het kader van onze exclusieve samenwerking met McDonald’s ondersteunen wij het bedrijf met innovatieve oplossingen voor de wasserij. Met behulp van doelgerichte veranderingen bij Miele wasmachines die op lagere temperaturen wassen, verlagen wij het vetaandeel dat anders in het afvoerwater terecht zou komen. Het gewonnen vet wordt vervolgens gebruikt voor de productie van biobrandstof en zorgt zo voor een duurzame kringloop.

Een man kijkt door het gat van een onderdeel heen.

Belofte 3: oude toestellen nieuw leven inblazen om afval tegen te gaan

Miele Professional staat voor hoogwaardige industriële toestellen en is het summum voor betrouwbare en duurzame producten. Al sinds de oprichting van het bedrijf vormt deze claim de kern van onze productfilosofie. Voor Miele ligt duurzaam handelen diep verankerd in de waarden en de traditie van het bedrijf. Dat blijkt ook uit onze omvangrijke fabriekstesten: onze vaatwassers en wasmachines doorlopen meer dan 10.000 testcycli, onze oplossingen voor laboratoria, de medische wereld en tandheelkunde zelfs meer dan 15.000. Deze omvangrijke testen garanderen de betrouwbaarheid van onze producten op de lange termijn. Zo hoeven toestellen minder vaak te worden vervangen, wat voor minder afval zorgt.

De levensduur van onze toestellen wordt bovendien verlengd door een gekwalificeerde onderhouds- en reparatieservice. Wij zorgen voor een optimale routeplanning en beheer van onderdelen en verminderen op die manier transportkosten. Wij hergebruiken onderdelen en materialen en willen een circulaire waardeketen met net-zero waste tot stand brengen, waarin alle materialen die in onze toestellen worden gebruikt, aan het einde van hun levenscyclus worden gerecycleerd. Bij onze Kleine Reuzen kan bijvoorbeeld ten minste 95% van de onderdelen worden gerecycleerd, terwijl onze petflessen van 500 ml voor ProCare Universal 70 ST voor 100% gemaakt worden van recyclaat1. Dankzij onze betrokkenheid bij de opbouw van een circulaire economie kunt ook u een bijdrage aan net-zero waste leveren.

Omdat uw klanten steeds hogere verwachtingen hebben, kunt u erop vertrouwen dat Miele Professional u helpt bij de realisering van uw doelen.

Onze weg naar meer duurzaamheid

Wilt u meer ontdekken over onze inzet om een duurzame toekomst tot stand te brengen? Onze korte animatie biedt een overzicht van onze successen tot nu toe en onze toekomstige inzet voor duurzame oplossingen.

 

Duurzaamheid in cijfers

In onze infographic ontdekt u meer over ons bedrijf en onze milieubeloften, over onze duurzaamheidsoplossingen en leest u interessante feiten over de omvangrijke testen waaraan onze toestellen worden onderworpen. U vindt er ook informatie over onze doelmarkten en ontdekt bijvoorbeeld hoeveel uur onze grote laboratoriumspoelmachines worden getest en hoe programmaduren en energieverbruik door het gebruik van de meest moderne techniek kunnen worden verlaagd.

 

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u extra informatie over onze producten? Neem contact met ons op. We staan altijd voor u klaar om uw vragen en verzoeken te beantwoorden.

  1. 1.
    Alleen de sproeikop is niet gemaakt van recyclaat.
  2. 2.
    Productkenmerken kunnen al naargelang productcategorie en belading variëren.