Hand haalt afdekking van zekeringenkast af.

Onderhoud & servicepakketten

StartpaginaService & ondersteuningOnderhoud & servicecontracten

Klantendienst

Regelmatige controles door de Miele klantendienst verlagen de kans op storingen en de mogelijke consequenties daarvan voor uw dagelijkse processen. Speciaal geschoolde technici controleren de toestand, de werking en de veiligheid van uw toestel. Zij herkennen potentiële fouten en versleten onderdelen voordat deze kunnen leiden tot een storing. Inspectie, onderhoud en reparaties dragen bij aan het waardebehoud van het toestel en daarmee aan de verzekering van uw investering.

Technicus van Miele bij de technische controle van een Miele toestel.

Onderhoud & dienstverlening

Regelmatige controles en preventief onderhoud verhogen de bedrijfsveiligheid en bedrijfszekerheid en voorkomen onnodige reparaties. Investeer daarom in een regelmatig, professioneel onderhoud en controle van uw toestellen.

Close-up van een handdruk.

Servicepakketten

Speciaal op elkaar afgestemde inspectie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verhogen de prestaties en beschikbaarheid van uw Miele toestellen.

Technicus van Miele inspecteert een tafelsterilisator.

Validatie en kwalificatie

Technici die speciaal geschoold zijn voor medische producten, verrichten een technische meting om te zien of er voldaan wordt aan de wettelijke en normatieve eisen, om zo te kunnen garanderen dat uw patiënten en medewerkers geen gevaar lopen.