Servicecontracten

Miele serviceovereenkomsten

Individuele dienstverlening / contracten, onderhoud, inspecties en extra keuringen zijn dienstverleningen die wij u tegen vaste prijzen kunnen aanbieden. Om te voorkomen dat u wordt verrast door extra kosten, bieden we u bovendien een all-in serviceovereenkomst aan waarmee we alle onderhouds- en reparatiekosten van u overnemen.

Reiniging & onderhoud

Professional Care

Het Professional Care-pakket bevat de volgende diensten:

 

 • reinigings- en onderhoudswerkzaamheden
 • functionele controle
 • storingsgeheugen uitlezen
 • controle dichtheid, geluidsniveau en duurzaamheid
 • naar wens uitvoeren van reparaties of andere services

Inspectiecontract

Inspectiecontract

Diensten:

 

 • jaarlijkse inspectie, inclusief vergelijking van de gewenste waarden met de werkelijke waarden
 • gedetailleerde beoordeling en documentatie van de technische toestand
 • controle van de onderhoudstatus van het toestel
 • elektrische veiligheidscontrole

Miele houdt de inspectieperiodes voor u in de gaten, om zo te kunnen garanderen dat de inspecties regelmatig plaatsvinden.

onderhoudscontract

Preventief onderhoudscontract met slijtageonderdelen

In het onderhoudscontract zijn naast de inspecties ook de volgende diensten opgenomen:

 

 • uitgebreid onderhoud overeenkomstig het voor het toestel specifieke serviceplan van Miele
 • aanbod voor verdere maatregelen voor preventie en onderhoud
 • preventief vervangen van vooraf gedefinieerde slijtageonderdelen
 • overige voor het Miele toestel benodigde veiligheidscontroles

Zijn er extra reparaties vereist, dan worden deze apart verrekend, afhankelijk van tijd en inspanning.

full service contract

full service contract

Om niet te worden verrast door onvoorziene kosten, biedt Miele u bovendien een all-in serviceovereenkomst
 aan die naast de kosten voor onderhoud ook alle kosten voor noodzakelijke reparaties dekt.

Hierin zijn zowel de kosten voor slijtage- en reserveonderdelen als de arbeids- en voorrijkosten van de servicemedewerkers van Miele opgenomen.