Voor labzuivere behandeling van laboratoriumglas

Miele Professional bereikt al meer dan veertig jaar innovatieve mijlpalen voor een efficiënte en betrouwbare machinale behandeling van laboratoriumglaswerk. Voor de centrale en decentrale behandeling van grote hoeveelheden laboratoriumglaswerk hebben de reinigings- en desinfectieautomaten zeer overtuigend een meerwaarde: hogere reinigingsprestaties, grotere betrouwbaarheid en veel zuiniger.
System4Lab – alles onder één dak
Met System4Lab biedt Miele Professional een uitgebreid systeem aan voor effectieve en economische behandeling van laboratoriumglaswerk. Ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en in samenwerking met experts uit de praktijk dekt System4Lab alle doorslaggevende factoren voor de behandeling af: krachtige apparaten, perfect afgestemde proceschemicaliën, een uitgebreide technische dienst en omvangrijke adviesservices door de experts in het inhouse toepassingslaboratorium. Techniek en know-how gaan hand-in-hand en zijn daardoor perfect op elkaar afgestemd. Het resultaat is een analysezuivere en daarbij ook materiaalbeschermende en economische behandeling. En ook het administratieve werk is geoptimaliseerd, omdat Miele voor alle aspecten – van de technologie van de apparaten tot aan de planning en financiering – voor u klaar staat als competente aanspreekpartner.
Handmatige versus machinale behandeling
Elk gebruik van laboratoriumglaswerk is verbonden met potentieel gevaar voor de laboratoriummedewerkers. Glasbreuk kan tijdens de handmatige reiniging tot gevaarlijke letsels leiden. Besmettelijke en toxische contaminaties veroorzaken een gezondheidsrisico. De gebruikte reinigingsmiddelen zijn vaak zeer bijtend.

Alleen de machinale behandeling van laboratoriumglaswerk en -hulpstukken kan worden gestandaardiseerd, gevalideerd en automatisch worden gedocumenteerd. Aangezien de reinigingsautomaten tijdens het volledige proces gesloten blijven en het totale proces volautomatisch verloopt, wordt het potentiële gevaar voor de laboratoriummedewerkers tot een minimum gereduceerd. Hierdoor wordt door de machinale behandeling een maximale bescherming van de medewerkers bereikt.
Waterkwaliteit
Speciaal bij lab-zuivere behandeling van laboratoriumglaswerk speelt de waterkwaliteit een zeer belangrijke rol. Leidingwater bevat zouten en mineralen die zich kunnen afzetten in de machine en op de instrumenten. Volledig gedemineraliseerd water voorkomt bovendien corrosie van de instrumenten. Vooral bij een hoog waterverbruik is het nuttig om op de juiste waterkwaliteit te letten. Een consequente waterbehandeling verhoogt de duurzaamheid van reinigings- en desinfectieapparaten. Want de filtratie beschermt tegen schadelijke afzettingen, voorkomt uitvaltijden en reparaties en verlaagt de kosten voor reinigingsmiddelen.
Toepassing & laboratoriumglaswerk en -hulpstukken
De toepassingen kunnen over het algemeen worden ingedeeld naar gebied (bijv. organische, anorganische chemie, biologie enz.) en naar bestemming of werkwijze (bijv. preparatieve werkzaamheden, analyses enz.). Aan de hand van de toepassing wordt er vaak al voor een bepaalde uitvoering van de automaten, en worden het reinigingsproces en de reinigingsmiddelen gekozen.
De laboratoria dienen volgens type (bijv. bekerglazen, kolven met ronde bodem en maatkolven, maatglazen enz.), formaat of volumes (bijv. 1 ml, 500 ml enz.) en aantal laboratoriumapparaten te worden ingericht. Op basis van deze opstelling kan er meer gedetailleerd worden gesproken over de vereisten bij de uitvoering van de reinigingsautomaten.
Besmetting en desinfectie
Kennis over de fysische en chemische eigenschappen van de besmetting in laboratoriumapparatuur is heel belangrijk voor het verloop van de reinigingsprocessen en de keuze voor een reiningsmiddel.
De fysische en chemische eigenschappen van de besmetting omvatten bijvoorbeeld de oplosbaarheid in water onder zure, pH-neutrale of basische omstandigheden, de chemische ontleding door hydrolyse of oxidatie, het smelt- of verwekingspunt, de mogelijkheden voor emulgeren, suspenderen of dispergeren.

Bij bepaalde toepassingen is een desinfectie van de laboratoriumapparatuur vereist. Aan de ene kant dient de desinfectie voor de persoonlijke bescherming in laboratoria waar er wordt gewerkt met infectueuze besmettingen. Aan de andere kant verhindert de desinfectie de overdracht van bacteriën op monsters en preparaten in medische laboratoria, hygiënische instituten, farmaceutische laboratoria, en in de levensmiddelen- en cosmeticaindustrie.
Analysemethodes en -zuiverheid
Analytische methodes kunnen worden beïnvloed door bepaalde besmettingen in het laboratoriumglaswerk. Bij de keuze van een reinigingsmiddel is het heel handig om kennis over deze factoren te hebben.

Afhankelijk van de aantoonbaarheidsgrens, de specificatie van de storingsgevoeligheid van de meetmethodes enzovoort, heeft elk laboratorium een eigen definitie van het begrip “lab-zuiver”. De reinigingsresultaten, in het bijzonder de uitvoering van de reinigingsautomaten en het reinigingsprogramma, moeten passen bij deze definitie.
Miele Service: kwalificering reinigingssystemen
In de farmaceutische en cosmetische industrie, en in de levensmiddelenindustrie moeten productie, kwaliteitsgarantie, en onderzoek en ontwikkeIing van de gebruikte reinigingssystemen worden gekwalificeerd:
Design Qualification (DQ), Installation Qualification (IQ), Operation Qualification (OQ), Performance Qualification (PQ) en eventueel ook de procesvalidering. De exploitant is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen. Via de Miele Service kunt u ondersteuning krijgen, zodat een deel van de taken van de exploitant van u kunnen worden overgenomen.Miele biedt hiervoor het speciale servicepakket “Installation Qualification en Operation Qualification” (IQ/OQ) aan.
Voordat de Miele Service het IQ/OQ-pakket kan activeren, moeten daarvoor de benodigde documenten worden opgesteld, getest en door de exploitant voor gebruik vrijgegeven. Aan de hand van deze documenten voert de Miele-technicus aansluitend de kwalificering uit. Alle benodigde en gekalibreerde en gecertificeerde testmiddelen worden door Miele beschikbaar gesteld.
Installation Qualification (IQ)
Doel van de “Installation Qualification” is het vaststellen of het reinigingssysteem en de installatie van het systeem voldoen aan de voorschriften van de exploitant (Design Qualification) en de fabrikant van de behuizing. De technische servicemedewerker van Miele documenteert, test en waardeert de volgende omstandigheden bij de IQ: bestelling en levering, configuratie en toestand, opstelling en aansluiting van het reinigingssysteem en de kalibratie van bepaalde meetsystemen.
Operation Qualification (OQ)
Bij de “Operation Qualification” toont de test aan of het reinigingssysteem in de aangesloten en geïnstalleerde toestand functioneert volgens de voorschriften van de exploitant en de fabrikant van het apparaat.
De documentatie, test en waardering van de OQ omvat functies die relevant zijn voor veiligheid en bediening, relevante procesmeldingen en het programmaverloop.

De training van het personeel van de exploitant wordt ook tijdens de “Operation Qualification” uitgevoerd en gedocumenteerd. Daarmee is het Miele-servicepakket compleet, met IQ/OQ-documenten, gekwalificeerde servicetechnici en gekalibreerde, gecertificeerde testmiddelen.
Segosoft
Individuele documentatiemogelijkheden
Codering van steriele artikelen
Software Software voor de codering van steriele artikelen
NetBox.2
NetBox.2 is een compleet documentatiesysteem inclusief vooraf geconfigureerde software. Het systeem wordt via een interface verbonden met de reinigings- en desinfectieautomaat. De NetBox.2 verzamelt alle relevante gegevens van het gekozen reinigings- en desinfectieprogramma. Normaal gesproken wordt de documentatie volledig automatisch opgemaakt, zonder hulp van de gebruik. Dat betekent een maximale bedrijfszekerheid, want de NetBox.2 is daardoor absoluut beschermd tegen gebruikersfouten. De procesgegevens blijven voorlopig opgeslagen, in totaal kunnen er maximaal 10.000 ladingen tussentijds worden opgeslagen. Daarna kunnen de gegevens in het netwerk of op een gegevensdrager worden gearchiveerd. Binnen het netwerk is bediening en controle via een pc mogelijk. Bij het nieuwe documentatiesyteem wordt er optioneel een beeldscherm aangeboden voor het visualiseren van temperatuur-/tijdscurven en spoelprotocollen. Ook optioneel is een barcodescanner of RFID-scanner, om de ladingen snel en veilig te identificeren. Daarbij kan de gebruiker de inhoud van de ladingen (na afloop van het proces) vrijgeven of blokkeren.
Optioneel is het procesdocumentatiesysteem natuurlijk ook beschikbaar als pure software-oplossing, geïnstalleerd op een Windows-pc.
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting
FR NL