Duurzaam in alles wat we doen

De respectvolle omgang met het milieu is een van de kernwaarden van Miele. Dat zit verankerd in al onze bedrijfsonderdelen.
Miele-producten worden gefabriceerd met een groot gehalte aan herbruikbare materialen. De productiemethoden zijn milieuvriendelijk en beschermen onze kostbare hulpbronnen. En niet in het minst staat de lange levensduur van Miele-apparatuur voor het beschermen van waardevolle grondstoffen. Ook bij het gebruik en het transport overtuigen Miele-apparaten door een voorbeeldig ecologisch evenwicht: lager water- en stroomverbruik en zeer efficiënte programma's waarbij reinigingsmiddelen en proceschemicaliën zuiniger gedoseerd worden. Waar mogelijk gebruiken we nieuwe milieuvriendelijke technologieën en processen, zoals de warmtepomptechnologie of de aansluiting op een heetwatercircuit van een blokverwarmingscentrale. Onze internationale distributienetwerken en het uitgebreide servicenetwerk zorgen voor een snel transport naar de klant.
Uitvoering afhankelijk van model – afbeelding(en) ter illustratie, als toelichting
FR NL