30 euro cashback op een selectie sledestofzuigers met of zonder zak

Koop tussen 1 april en 14 mei een Miele sledestofzuiger met of zonder zak uit de selectie en wij betalen 30 euro terug.

Complete C3 Allergy - SGFF5
Sledestofzuiger met zak
met zeer hoge zuigkracht en voetbediening voor grondig, comfortabel stofzuigen.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Complete C3 Allergy - SGFF5
Sledestofzuiger met zak
met zeer hoge zuigkracht en voetbediening voor grondig, comfortabel stofzuigen.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Complete C3 Special Flex - SGFF5
Sledestofzuiger met zak
met zachte parketborstel voor perfecte reiniging van gevoelige harde vloeren.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Complete C3 Comfort - SGMF5
Sledestofzuiger met zak
met omvangrijk pakket accessoires voor vrijwel elk reinigingsprobleem.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Complete C3 Comfort XL - SGMF5
Sledestofzuiger met zak
met omvangrijk pakket accessoires voor vrijwel elk reinigingsprobleem.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Complete C3 Cat & Dog - SGEF5
Sledestofzuiger met zak
met turboborstel en geurfilter, ideaal voor alle huisdierbezitters.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Complete C3 Cat & Dog Flex - SGEF5
Sledestofzuiger met zak
met zeer hoge zuigkracht en voetbediening voor grondig, comfortabel stofzuigen.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Blizzard CX1 Parquet
Sledestofzuiger zonder zak
met hoge zuigkracht en telescopische zuigbuis voor comfortabel stofzuigen.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Blizzard CX1 Parquet Flex
Sledestofzuiger zonder zak
met hoge zuigkracht en telescopische zuigbuis voor comfortabel stofzuigen.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Blizzard CX1 Parquet XL
Sledestofzuiger zonder zak
met hoge zuigkracht en telescopische zuigbuis voor comfortabel stofzuigen.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Blizzard CX1 Cat & Dog
Sledestofzuiger zonder zak
met omvangrijk pakket accessoires voor vrijwel elk reinigingsprobleem.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Blizzard CX1 Cat & Dog Flex
Sledestofzuiger zonder zak
met omvangrijk pakket accessoires voor vrijwel elk reinigingsprobleem.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Blizzard CX1 Comfort
Sledestofzuiger zonder zak
met draadloze besturing in de handgreep voor een zeer eenvoudige bediening
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Blizzard CX1 Comfort XL
Sledestofzuiger zonder zak
met omvangrijk pakket accessoires voor vrijwel elk reinigingsprobleem.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Boost CX1 Parquet PowerLine
Sledestofzuiger zonder zak
voor het beste onderhoud van gevoelige bodems in een compact ontwerp. 
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Boost CX1 Cat & Dog PowerLine
Sledestofzuiger zonder zak
voor de hoogste eisen in een compact ontwerp. 
Levertijd langer dan 14 werkdagen
  • Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten
  • Technische wijzigingen voorbehouden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie.

Algemene informatie

Koop tussen 1 april en 14 mei 2023 een sledestofzuiger met of zonder zak uit de selectie en wij betalen 30 euro terug.

Complete C3 Allergy PowerLine - Techblauw
Complete C3 Allergy PowerLine - Wit
Complete C3 Special Flex PowerLine
Complete C3 Comfort PowerLine
Complete C3 Comfort XL PowerLine
Complete C3 Cat & Dog PowerLine
Complete C3 Cat & Dog Flex PowerLine

Blizzard CX1 Parquet PowerLine
Blizzard CX1 Parquet Flex PowerLine 
Blizzard CX1 Parquet XL PowerLine
Blizzard CX1 Cat & Dog Powerline 
Blizzard CX1 Cat & Dog Flex PowerLine
Blizzard CX1 Comfort PowerLine
Blizzard CX1 Comfort XL PowerLine

Boost CX1 Parquet PowerLine
Boost CX1 Cat & Dog PowerLine

 

Hoe aanvragen?

Klik op deze link en vul vervolgens alle gegevens in voor 11 juni 2023.

- Binnen de 8 weken na de registratie ontvangt u het bedrag op uw rekening.

Voor meer info kunt u een mail sturen naar miele@hashting.com of bellen naar 0475/211.333 tot 11 juni 2023.

Actievoorwaarden

30 EUR terugbetaald bij aankoop van een Miele stofzuiger met stofzak Complete C3 met Hepa filter of met Active Air Clean filter
30 EUR terugbetaald bij aankoop van een Miele stofzuiger zonder stofzak Blizzard CX1 / Boost CX1  met Hepa filter.

 

Artikel 1 – Organisatie 

Miele N.V. met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5. Mollem 480 en gekend onder het ondernemingsnummer 0403.230.978 (hierna ‘MIELE N.V’ genoemd), organiseert een consumentenactie

 “30 euro terugbetaald bij aankoop van een Miele  Complete C3 met Hepa filter of Active Air Clean filter.

  30 euro terugbetaald bij aankoop van een Miele Blizzard CX1 / Boost CX1 met Hepa filter.

 (hierna “ACTIE” genoemd).
De actie loopt van 01 april 2023 tot en met 14 mei 2023 (datum aankoopbewijs geldt als bewijs).

 

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

De actie is enkel geldig voor Belgische toestellen aangekocht in België. De actie is enkel geldig op volgende Belgische Complete C3 / Blizzard CX1 / Boost CX1 modellen met Hepa filter   :

 

Complete C3 Allergy PowerLine

€30 cashback

Complete C3 Special Flex PowerLine

€30 cashback

Complete C3 Comfort PowerLine

€30 cashback

Complete C3 Comfort XL PowerLine

€30 cashback

Complete C3 Cat & Dog PowerLine

€30 cashback

Complete C3 Cat & Dog Flex PowerLine

€30 cashback

 

Blizzard CX1 Parquet PowerLine

€30 cashback

Blizzard CX1 Parquet Flex PowerLine

€30 cashback

Blizzard CX1 Parquet XL PowerLine

€30 cashback

Blizzard CX1 Cat & Dog PowerLine

€30 cashback

Blizzard CX1 Cat & Dog Flex PowerLine

€30 cashback

Blizzard CX1 Comfort PowerLine

€30 cashback

Blizzard CX1 Comfort XL PowerLine

€30 cashback

 

Boost CX1 Parquet PowerLine

€30 cashback

Boost CX1 Cat & Dog PowerLine

€30 cashback

De actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende Miele handelaars. Een lijst kan u terugvinden onder de rubriek ‘Dealers’ op www.miele.be.

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van alle personen (inclusief personeelsleden van Miele NV en hun partners) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de uitwerking of het beheer van de actie, evenals hun familieleden en die van hun partner.

De actie is enkel geldig voor eindconsumenten. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of professionele organisaties van welke aard dan ook.

De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan de actie dienen uiterlijk op 11 juni 2023 het online registratieformulier in te vullen op de website www.miele.be onder de rubriek ‘Acties & Events’. De consument vult het serienummer in van zijn toestel, zijn adresgegevens, een Belgisch bankrekeningnr en doet een upload van zijn geldig aankoopbewijs. Na afloop van de registratie ontvangt de consument een registratiecode ter bevestiging. De consument ontvangt ook een bevestiging van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.


Vanaf 12  juni 2023 wordt het online registratieplatform van de actie afgesloten en worden er geen registraties meer aanvaard.

Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. Wij adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.

De aanvraag tot terugbetaling zal behandeld worden binnen een termijn van ongeveer acht weken na de online registratie. De terugbetaling van 30 euro voor Complete C3  / Blizzard CX1 / Boost CX1 met Hepa filter / Active Air Clean filter gebeurt via overschrijving en uitsluitend op een Belgisch bankrekeningnummer.

Er kan maximaal één cashback aanvraag per aangekocht toestel worden geregistreerd. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere Miele acties.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar promo@miele.be of bellen naar 02/451.16.16 tot 11 juni 2023. Na deze datum kunnen we geen verdere vragen en/of opmerkingen over de actie beantwoorden.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

Miele NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende toestellen in de verkooppunten.

Miele behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
- de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
- de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
- de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Miele NV.

Deelname aan de actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot de actie is de Rechtbank van Koophandel te Brussel, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens 

De gegevens die Miele NV verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving  behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de cashback verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering of verwijdering van de verstrekte gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot het e-mailadres promo@miele.be of tot de NV Miele, Z.5 Mollem 480, 1730 Mollem. U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).

 

Naar begin pagina