Tot 70 euro cashback op een selectie Miele Triflex steelstofzuigers

Koop tussen 1 april en 14 mei een Miele Triflex snoerloze steelstofzuiger uit de selectie en wij betalen 50 of 70 euro terug.

Triflex HX1 Facelift Plus
Stofzuigers op batterij
Triflex HX1 met gepatenteerd* 3-in-1-design voor uitzonderlijke flexibiliteit 
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Triflex HX1 Facelift Flash
Stofzuigers op batterij
Triflex HX1 met gepatenteerd* 3-in-1-design voor uitzonderlijke flexibiliteit 
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Triflex HX2
Stofzuigers op batterij
Triflex HX2 met gepatenteerd* 3-in-1-design voor uitzonderlijke flexibiliteit 
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Triflex HX2 Flash
Stofzuigers op batterij
Triflex HX2 met gepatenteerd* 3-in-1-design voor uitzonderlijke flexibiliteit 
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Triflex HX2 Cat & Dog
Stofzuigers op batterij
Triflex HX2 Cat&Dog met LED-verlichting en handborstel, tegen dierenharen 
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Triflex HX2 Sprinter
Stofzuigers op batterij
Triflex HX2 Sprinter met gepatenteerd* 3-in-1-design en extra accu
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Triflex HX2 Performance
Stofzuigers op batterij
Triflex HX2-performance met extra accu en handborstel 
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Triflex HX2 Runner
Stofzuigers op batterij
Triflex HX2 Runner met extra accu en handborstel 
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Triflex HX2 Pro
Stofzuigers op batterij
Triflex HX2 Pro – de krachtigste Miele stofzuiger* met extra lange levensduur
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Triflex HX2 BlackEdition
Stofzuigers op batterij
Triflex HX2 met gepatenteerd* 3-in-1-design voor uitzonderlijke flexibiliteit 
Leverbaar in 1-3 werkdagen
  • Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten
  • Technische wijzigingen voorbehouden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie.

Algemene informatie

Koop tussen 1 april en 14 mei 2023 een van deze Triflex HX1 of HX2 steelstofzuigers en wij betalen 50 euro terug.

Triflex HX1 Plus
Triflex HX1 Flash
Triflex HX1 Grijs 
Triflex HX2
Triflex HX2 Flash
Triflex HX2 Cat & Dog
Triflex HX2 Sprinter
Triflex HX2 Performance
Triflex HX2 Runner
Triflex HX2 Black Edition

Of koop een Triflex HX2 Pro en wij betalen 70 euro terug.

 

Hoe aanvragen?

Klik op deze link en vul vervolgens alle gegevens in voor 11 juni 2023.

- Binnen de 8 weken na de registratie ontvangt u het bedrag op uw rekening.

Voor meer info kunt u een mail sturen naar miele@hashting.com of bellen naar 0475/211.333 tot 11 juni 2023.

Actievoorwaarden

50 EUR terugbetaald bij aankoop van een Miele stofzuiger Triflex HX1 & Triflex HX2 met Hepa Lifetime filter.

70 EUR terugbetaald bij aankoop van een Miele stofzuiger Triflex HX2 Pro met Hepa Lifetime filter.

 

Artikel 1 – Organisatie 

Miele N.V. met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5. Mollem 480 en gekend onder het ondernemingsnummer 0403.230.978 (hierna ‘MIELE N.V’ genoemd), organiseert een consumentenactie

 “50 euro terugbetaald bij aankoop van een Miele  Triflex HX1 / Triflex HX2 met Hepa Lifetime filter.

  70 euro terugbetaald bij aankoop van een Miele Triflex HX2 Pro met Hepa Lifetime filter

 (hierna “ACTIE” genoemd).
De actie loopt van 01 april 2023 tot en met 14 mei 2023 (datum aankoopbewijs geldt als bewijs).

 

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

De actie is enkel geldig voor Belgische toestellen aangekocht in België. De actie is enkel geldig op volgende Belgische Triflex HX1 & Triflex HX2  steelstofzuigers met Hepa Lifetime filter :

Triflex HX1 Plus

€50 cashback

Triflex HX1 Flash

€50 cashback

Triflex HX1 Grijs

€50 cashback

Triflex HX2

€50 cashback

Triflex HX2 Flash

€50 cashback

Triflex HX2 Cat & Dog

€50 cashback

Triflex HX2 Sprinter

€50 cashback

Triflex HX2 Performance

€50 cashback

Triflex HX2 Runner

€50 cashback

Triflex HX2 Black Edition

€50 cashback

Triflex HX2 Pro

€70 cashback

De actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende Miele handelaars. Een lijst kan u terugvinden onder de rubriek ‘Dealers’ op www.miele.be.

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van alle personen (inclusief personeelsleden van Miele NV en hun partners) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de uitwerking of het beheer van de actie, evenals hun familieleden en die van hun partner.

De actie is enkel geldig voor eindconsumenten. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of professionele organisaties van welke aard dan ook.

De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan de actie dienen uiterlijk op 11 juni 2023 het online registratieformulier in te vullen op de website www.miele.be onder de rubriek ‘Acties & Events’. De consument vult het serienummer in van zijn toestel, zijn adresgegevens, een Belgisch bankrekeningnr en doet een upload van zijn geldig aankoopbewijs. Na afloop van de registratie ontvangt de consument een registratiecode ter bevestiging. De consument ontvangt ook een bevestiging van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.

Vanaf 12  juni 2023 wordt het online registratieplatform van de actie afgesloten en worden er geen registraties meer aanvaard.

Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. Wij adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.

De aanvraag tot terugbetaling zal behandeld worden binnen een termijn van ongeveer acht weken na de online registratie. De terugbetaling van 50 euro voor Triflex HX1 & Triflex HX2 / 70 euro voor Triflex HX2 Pro gebeurt via overschrijving en uitsluitend op een Belgisch bankrekeningnummer.

Er kan maximaal één cashback aanvraag per aangekocht toestel worden geregistreerd. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere Miele acties.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar promo@miele.be of bellen naar 02/451.16.16 tot 11 juni 2023. Na deze datum kunnen we geen verdere vragen en/of opmerkingen over de actie beantwoorden.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

Miele NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende toestellen in de verkooppunten.

Miele behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
- de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
- de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
- de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Miele NV.

Deelname aan de actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot de actie is de Rechtbank van Koophandel te Brussel, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens 

De gegevens die Miele NV verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving  behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de cashback verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering of verwijdering van de verstrekte gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot het e-mailadres promo@miele.be of tot de NV Miele, Z.5 Mollem 480, 1730 Mollem. U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).

Naar begin pagina