Wat zoek je?Dealer zoeken
Gratis bezorging vanaf 30 €
GP DC DDG 1001 L

Systeemreinigings- en ontkalkingsmiddelen, 1000 ml

voor het ontkalken van de drukstoomoven.

sale price€ 36,99
1 l = € 36,99
Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten
 
 

Productdetails

  • Grondige verwijdering van kalkresten
  • Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken
  • Veilig in gebruik - Speciale receptuur van Miele
  • Geen resten van chemische stoffen na ontkalken
  • Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruiksplezier

Waarschuwing

CC-reiniger/ontkalker

Gevaar. Bevat Mierenzuur. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, gelaatsbescherming. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud, Verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bijtend voor de luchtwegen.

Downloads

Productpagina
PDF
Downloads
Web productinformatieblad
PDF
Downloads
  • 1.Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Technische wijzigingen voorbehouden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie.