Tot 300 euro terugbetaald bij aankoop van een geselecteerde wasmachine of droogkast

Koop een Miele wasmachine of droogkast uit de selectie tussen 1 april en 14 mei 2023 en wij betalen tot 300 euro terug.

TEC575WP EcoSpeed&8kg
T1 warmtepompdroogkast:
Met A+++ en EcoSpeed voor sneller drogen met maximale energie-efficiëntie. 
Leverbaar in 1-5 werkdagen
TEF775WP EcoSpeed&8kg
T1 warmtepompdroogkast:
Met A+++ en DryCare 40 voor efficiënt en behoedzaam drogen.
Leverbaar in 1-5 werkdagen
TEH795WP EcoSpeed&9kg
T1 warmtepompdroogkast:
Met DryCare 40 en SilenceDrum voor stil drogen met maximaal comfort.
Leverbaar in 1-5 werkdagen
TEL795WP EcoSpeed&Steam&9kg
T1 warmtepompdroogkast:
Met SteamFinish, DryCare 40 en SilenceDrum voor behoedzaam drogen. 
Leverbaar in 1-5 werkdagen
TCR790WP Eco&Steam&9kg
T1 warmtepompdroogkast:
Met SteamFinish, SilenceDrum en M Touch voor de hoogste eisen.
Leverbaar in 6-14 werkdagen
TWV780WP Passion
T1 warmtepompdroogkast:
De alleskunner van Miele voor de hoogste eisen en optimale omgang met wasgoed. 
Leverbaar in 1-5 werkdagen
WED 675 WPS TDos & 8kg
W1 wasmachine voorlader:
Met TwinDos en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs.
Leverbaar in 1-5 werkdagen
WEF674 WPS TDos&8kg
W1 wasmachine voorlader:
Met TwinDos en 1600 omw./min voor een maximale wasprestatie. 
Leverbaar in 1-5 werkdagen
WEG675 WPS TDos&9kg
W1 wasmachine voorlader:
Met TwinDos, CapDosing en Miele@home voor de slimme wasbehandeling. 
Leverbaar in 1-5 werkdagen
WEH875 WPS PWash & TDos & 8kg
W1 wasmachine voorlader:
Met TwinDos en SingleWash voor een energie- en tijdbesparende wasbehandeling. 
Leverbaar in 1-5 werkdagen
WEI875 WPS PWash&TDos&9kg
W1 wasmachine voorlader:
Met TwinDos en SingleWash voor een energie- en tijdbesparende wasbehandeling. 
Leverbaar in 1-5 werkdagen
WER875WPS PWash&TDos&9kg&WiFi
W1 wasmachine voorlader:
Met TwinDos, PowerWash en Miele@home voor de slimme wasbehandeling. 
Leverbaar in 1-5 werkdagen
WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi
W1 wasmachine voorlader:
Voor uw comfort met TwinDos, PowerWash, Miele@home en SteamCare. 
Leverbaar in 1-5 werkdagen
WWV980 WPS Passion
W1 wasmachine voorlader:
De zuinige alleskunner voor de hoogste eisen.
Leverbaar in 1-5 werkdagen
  • Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten
  • Technische wijzigingen voorbehouden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie.

Info

Koop een Miele wasmachine of droogkast uit de selectie tussen 1 april en 14 mei 2023 en wij betalen tot 300 euro terug.

WASMACHINE

TERUGBETAALD BEDRAG

WED 675 WPS

€ 100

WEF 674 WPS

€ 100

WEG 675 WPS

€ 100

WEH 875 WPS

€ 150

WEI 875 WPS

€ 150

WER 875 WPS

€ 200

WCR 890 WPS

€ 250

WWV 980 WPS

€ 300

DROOGKAST

TERUGBETAALD BEDRAG

TEC 575 WP

€ 50

TEF 775 WP

€ 100

TEH 795 WP

€ 150

TEL 795 WP

€ 150

TCR 790 WP

€ 250

TWV 780 WP

€ 300

Hoe aanvragen?

Klik op deze link en vul vervolgens alle gegevens in voor 11 juni 2023.

- Binnen de 8 weken na de registratie ontvangt u het bedrag op uw rekening.

Voor meer info kunt u een mail sturen naar miele@hashting.com of bellen naar 0475/211.333 tot 11 juni 2023.

Algemene voorwaarden

Tot 300,- EUR terugbetaald bij aankoop van een geselecteerde wasmachine of droogkast

 

Artikel 1 – Organisatie 

Miele N.V. met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5. Mollem 480 en gekend onder het ondernemingsnummer 0403.230.978 (hierna ‘MIELE N.V’ genoemd), organiseert een consumentenactie “Tot 300 euro terugbetaald bij aankoop van een geselecteerde wasmachine of droogkast” (hierna “ACTIE” genoemd).
De actie loopt van 1 april tot en met 14 mei 2023 (datum aankoopbewijs geldt als bewijs).

 

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

De actie is enkel geldig voor Belgische toestellen aangekocht in België. Deze toestellen zijn herkenbaar aan de landcode ‘B’ in het artikelnummer en het tweetalige bedieningspaneel (Nederlands – Frans). De actie is enkel geldig op de onderstaande toestellen, elk met een verschillend terugbetaald bedrag: 

 

WASMACHINE

TERUGBETAALD BEDRAG

WED 675 WPS

€ 100

WEF 674 WPS

€ 100

WEG 675 WPS

€ 100

WEH 875 WPS

€ 150

WEI 875 WPS

€ 150

WER 875 WPS

€ 200

WCR 890 WPS

€ 250

WWV 980 WPS

€ 300

 

DROOGKAST

TERUGBETAALD BEDRAG

TEC 575 WP

€ 50

TEF 775 WP

€ 100

TEH 795 WP

€ 150

TEL 795 WP

€ 150

TCR 790 WP

€ 250

TWV 780 WP

€ 300

 

De actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende Miele handelaars. Een lijst kan u terugvinden onder de rubriek ‘Dealers’ op www.miele.be.

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van alle personen (inclusief personeelsleden van Miele NV en hun partners) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de uitwerking of het beheer van de actie, evenals hun familieleden en die van hun partner.

De actie is enkel geldig voor eindconsumenten. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of professionele organisaties van welke aard dan ook.
De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan de actie dienen uiterlijk op 11 juni 2023 het online registratieformulier in te vullen, te vinden op de website www.miele.be onder de rubriek ‘Acties & Events’. De consument vult het serienummer in van zijn toestel, zijn adresgegevens, een Belgisch bankrekeningnummer en doet een upload van zijn geldig aankoopbewijs. Na afloop van de registratie ontvangt de consument een registratiecode ter bevestiging. De consument ontvangt ook een bevestiging van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.

Vanaf 12 juni 2023 wordt het online registratieplatform van de actie afgesloten en worden er geen registraties meer aanvaard.

Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. Wij adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.


De aanvraag tot terugbetaling zal behandeld worden binnen een termijn van ongeveer acht weken na de online registratie. De terugbetaling gebeurt via overschrijving en uitsluitend op een Belgisch bankrekeningnummer.
Er kan maximaal één terugbetalingsaanvraag per aangekocht toestel worden geregistreerd. De actie is niet cumuleerbaar met andere promoties van Miele.
Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar hashting@miele.com of bellen naar 0475/211.333 tot 11 juni 2023. Na deze datum kunnen we geen verdere vragen en/of opmerkingen over de actie beantwoorden. Alle correspondentie per post: Clubhouse – Hashting – Miele Cashback – Groeningenlei 16 – 2550 Kontich.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

Miele NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende toestellen in de verkooppunten.

Miele behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
- de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
- de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
- de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Miele NV.

Deelname aan de actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot de actie is de Rechtbank van Koophandel te Brussel, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens 

De gegevens die Miele NV verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving  behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de terugbetaling verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering of verwijdering van de verstrekte gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot het e-mailadres contact@miele-support.be of tot de NV Miele, Z.5 Mollem 480, 1730 Mollem. U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).

 

Naar begin pagina