Miele Scout RX3 30 dagen op proef - Niet tevreden, geld terug

Voor aankopen tussen 1 februari en 31 augustus 2023

Alle deelnemende robotstofzuigers

Algemene informatie

Hebt u tussen 1 februari en 31 augustus 2023 een Miele Scout RX3 robotstofzuiger gekocht?
Bent u toch niet tevreden en wil u hem graag retourneren?

Dat kan!

U stuurt hem binnen de 30 dagen na aankoopdatum terug en wij vergoeden u de aankoopprijs.

Hoe retourneren?

Laat ons eerst weten waarom u uw Scout wil retourneren door deze pagina in te vullen.
Daarna nemen wij contact met u op om de retour verder te regelen.

Voor meer info: 02/451 16 16 of contact@miele-support.be

Actievoorwaarden

Bent u toch niet tevreden met uw aangekochte Miele Scout RX3? Dan stuurt u het product terug binnen de 30 dagen na aankoopdatum en wij vergoeden u de aankoopprijs.

 

Artikel 1 – Organisatie 

Miele N.V. met maatschappelijke zetel te 1730 Mollem, Z.5. Mollem 480 en gekend onder het ondernemingsnummer 0403.230.978 (hierna ‘MIELE N.V’ genoemd), organiseert een consumentenactie “30 dagen op proef- Niet tevreden ? Geld terug ! ” (hierna “ACTIE” genoemd).

 

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

De actie is enkel geldig voor Belgische toestellen aangekocht in België. De actie is enkel geldig op de onderstaande Scout RX3 robotstofzuigers : 

Scout RX3  ( Obsidiaanzwart )
Scout RX3 Runner ( Brons Pearl Finish )
Scout RX3 Home Vision ( Roségoud )

De actie geldt alleen voor aankopen bij de deelnemende Miele handelaars. Een lijst kan u terugvinden onder de rubriek ‘Dealers’ op www.miele.be.

Looptijd van de actie:

Van 1 februari 2023 tot en met 31 augustus 2023 (datum aankoopbewijs geldt als bewijs) voor alle bovenvermelde robotstofzuigers Scout RX3. Registratie tot aanvraag kan gebeuren tussen 1 februari 2023 en 30 september 2023. Aanvragen die binnen komen vanaf 1 oktober 2023 worden niet meer behandeld.

De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België en met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname met uitzondering van alle personen (inclusief personeelsleden van Miele NV en hun partners) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de uitwerking of het beheer van de actie, evenals hun familieleden en die van hun partner.

De actie is enkel geldig voor eindconsumenten. Deelname aan de actie is niet toegankelijk voor corporaties of professionele organisaties van welke aard dan ook.

De eindconsumenten die wensen deel te nemen aan de actie dienen uiterlijk 30 dagen na de aankoop het online registratieformulier in te vullen op de website www.miele.be onder de rubriek ‘Acties & Events’. Hierin geeft hij aan waarom hij het toestel wil retourneren. Vervolgens zal de klant, na feedback van onze klantendienst, gevraagd worden zich verder te registreren via een verkregen link. De consument vult het serienummer in van zijn toestel, zijn adresgegevens, een Belgisch bankrekeningnummer en doet een upload van zijn geldig aankoopbewijs. Na afloop van de registratie ontvangt de consument een registratiecode ter bevestiging. De consument ontvangt ook een bevestigingsmail van registratie op het e-mailadres zoals opgegeven bij de registratie.

De bevestigingsmail moet afgeprint worden en samen met de stofzuiger naar Miele teruggestuurd worden.

Het toestel moet binnen de 2 weken na registratie naar Miele teruggestuurd worden (poststempel geldt als bewijs). De kosten voor het terugsturen zijn ten laste van de consument. Miele accepteert uitsluitend voldoende gefrankeerde retourzendingen.

Het toestel dient in goede, werkende staat te zijn en voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor garantie. Het toestel moet voorzien zijn van alle accessoires die bij aankoop aanwezig waren.

Het toestel moet teruggestuurd worden  naar dit adres:

Miele NV - Retours Scout RX3

Z.5 Mollem 480
1730 Asse

De volgende inzendingen worden niet in behandeling genomen:

- Inzendingen zonder de afgeprinte bevestigingsmail die u ontvangt na de online registratie.
- Inzendingen zonder voorafgaande registratie

Voor alle deelnemende modellen geldt:

Algemeen geldt dat de eindconsument enkel beroep kan doen op deze actie indien het toestel nog valt onder de algemene garantievoorwaarden van het toestel.

Met een geldig aankoopbewijs bedoelen we een kassabon of factuur met daarop een duidelijke vermelding van de aankoopdatum, de referentie van het aangekochte toestel en de adresgegevens van de deelnemende handelaar. Bestelbonnen en leveringsbonnen gelden niet als aankoopbewijs. Wij adviseren het originele aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.

De aanvraag tot terugbetaling zal, na goedkeuring van de aanvraag, behandeld worden binnen een termijn van ongeveer acht weken na de online registratie. De terugbetaling van het aankoopbedrag gebeurt via overschrijving en uitsluitend op een Belgisch bankrekeningnummer.

Het bedrag van een eventueel toegekende cashback zal afgehouden worden bij een eventueel gebruik van “ 30 dagen op proef – Niet tevreden ? Geld terug ! “ actie.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie kan u een mail sturen naar contact@miele-support.be of bellen naar 02/451.16.16 tot 30 september 2023. Na deze datum kunnen we geen verdere vragen en/of opmerkingen over de actie beantwoorden.

 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 

Miele NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet op voorraad zijn van de betreffende toestellen in de verkooppunten.

Miele behoudt zich het recht de actie (voortijdig) te stoppen of eventueel de voorwaarden van de actie te wijzigen indien:
- de actie als gevolg van wettelijke of reglementaire bepalingen of interpretaties door overheidsinstanties niet, of niet op dezelfde wijze kan worden verdergezet;
- de verdere uitvoering van de actie onmogelijk of niet in dezelfde voorwaarden mogelijk is;
- de omstandigheden rond de actie zodanig zijn gewijzigd dat het verdere verloop ervan onredelijke extra kosten of moeilijkheden met zich zou brengen voor Miele NV.

Deelname aan de actie impliceert het akkoord met de huidige actievoorwaarden. De bevoegde rechtbank bij geschillen met betrekking tot de actie is de Rechtbank van Koophandel te Brussel, met voorafgaandelijk een eventuele procedure om te trachten tot een minnelijke schikking te komen.

 

Artikel 4 – Persoonsgegevens 

De gegevens die Miele NV verkrijgt in verband met de deelname aan de actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de privacywetgeving  behandeld worden. Door de deelname aan de actie wordt toegestemd dat de gegevens worden verwerkt met het oog op het goede verloop van de actie. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk vereist is of noodzakelijk is om de retour verder af te handelen, de factuur te verwerken of fraude te voorkomen. Er is kosteloze toegang en/of mogelijkheid tot verbetering of verwijdering van de verstrekte gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kan u zich richten tot het e-mailadres contact@miele-support.be of tot de NV Miele, Z.5 Mollem 480, 1730 Mollem. U heeft evenzeer het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (commission@privacycommission.be).

 

 

 

 

Naar begin pagina