Externe Miele-technici

In geval van herstelling hebt u als externe Miele-technicus het recht op de nieuwste onderhoudsdocumentatie voor wasmachines, was- en droogcombinaties, vaatwassers en koel-/vriestoestellen. Zowel de lijst met reserveonderdelen als de explosietekeningen zijn beschikbaar voor alle huishoudelijke apparaten.

Onderhoudswerkzaamheden mogen in principe alleen door een elektricien, met inachtneming van alle geldende veiligheidsvoorschriften, worden uitgevoerd.

Bij herstellingen, aanpassingen, tests en onderhoudswerkzaamheden van/aan elektrische toestellen moeten alle relevante wettelijke voorschriften en veiligheidsnormen in acht worden genomen. Voordat er onderhoudswerkzaamheden en herstellingen aan het toestel worden uitgevoerd, moet het toestel zeker spanningsvrij worden gemaakt.

 

De volgende software en tools worden aangeboden aan externe Miele-technici:

Miele onderhoudsdocumentatie: de software is een browsergebaseerde toepassing voor het zoeken en bekijken van onderhoudsinformatie. U hebt toegang tot informatie over reserveonderdelen, handleidingen, beschrijvingen en schakelschema's.

Miele diagnosehulp: de pc-toepassing maakt het mogelijk om via een verbinding het toestel uit te lezen, het toestel te resetten en toestelsoftware te actualiseren. Hiervoor is ook een optische interface nodig.

De Miele diagnosehulp kan ook offline zonder internetverbinding op locatie bij klanten worden gebruikt. Dit vereist echter dat de toepassing minimaal 10 dagen voor een klantenbezoek wordt geactualiseerd met een online update.