Samen voor een betere toekomst

Het nieuwe energielabel

In december 2019 heeft de EU-commissie nieuwe verordeningen vastgesteld voor de energie-etikettering en het ecodesign van vaatwassers, koeltoestellen, wijnklimaatkasten, wasmachines en was-droogcombinaties. In het kader van deze verordeningen zijn alle fabrikanten verplicht om de toestellen die zij in Europa verkopen vanaf maart 2021 te voorzien van een nieuw energielabel.

Het nieuwe EU-energielabel vanaf maart 2021

Het doel van de nieuwe verordeningen is om het energieverbruik binnen Europa verder te verminderen en om daarmee een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Bovendien is de herschaling bedoeld om deze overzichtelijker te maken, zodat consumenten de producten beter kunnen beoordelen.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen

De nieuwe wettelijke eisen en de aanscherping van de grenzen van de energieklassen leiden tot een nieuwe indeling van de toestellen in de energie-efficiëntieklassen.

Door het wegvallen van de plus-klassen voor de energie-efficiëntie (bijvoorbeeld A+++) en de nieuwe classificering van A tot en met G wordt ervoor gezorgd dat de producten beter vergeleken kunnen worden.

Vanaf 01.03.2021 kunt u met de QR-code die u naar de EU-databank (EPREL) leidt, uitgebreidere informatie over het toestel oproepen.

Waarom worden toestellen met twee energielabels geleverd?

De EU schrijft voor dat alle toestellen gedurende de overgangstijd tot maart 2021 moeten worden geleverd met een oud én een nieuw energielabel. Door de herziening van de energie-efficiëntieschalen (A tot en met G) op het nieuwe energielabel lijkt het alsof de energie-efficiëntie van het toestel slechter geworden is. Dit is echter niet het geval. Door de wettelijk voorgeschreven nieuwe grenzen van de energie-efficiëntieklassen wordt de classificering van de labels aangescherpt, waardoor het toestel in een nieuwe klasse ingedeeld is.

Bij handelaren en op de Miele website mag tot en met 28.02.2021 alleen het actuele EU-energielabel getoond worden.

Meer informatie

De Duitse Verband der Elektroindustrie (ZVEI) heeft een uitgebreide informatieve brochure samengesteld. Deze licht de achtergronden toe van de herziening, de termijnen, de plichten van fabrikanten en handelaren, de nieuwe ecodesign-eisen met betrekking tot het efficiënte gebruik van hulpbronnen en de nieuwe energielabels zelf.

Het nieuwe energielabel voor vaatwassers

Legenda:

1. QR-code voor productinformatie in de EU-database
2. Naam of handelsmerk van de fabrikant
3. Typeaanduiding van het product
4. Schaal van de energie-efficiëntieklassen van A tot G
5. Energie-efficiëntieklasse van het product
6. Energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli (in het ECO-programma)
7. Aantal standaardcouverts voor het ECO-programma (laadcapaciteit)
8. Waterverbruik in liter/bedrijfscyclus (in het ECO-programma)
9. Programmaduur ECO
10. Geluidsemissies, uitgedrukt in dB(A) re 1 pW, en geluidsemissieklasse
11. EU-nummer van de EU-verordening

Nieuw:

 • De QR-code voor meer productinformatie.
 • De indeling van vaatwassers in de energie-efficiëntieklassen A tot en met G, nog steeds gebaseerd op het ECO-programma.
 • De wijziging van de testnorm. De meting moet het gebruik nog beter weergeven en daarom worden bij de beoordeling van de reiniging en het drogen als voorbeeld kopjes, pannen en kunststof voorwerpen gebruikt.
 • De vermelding van de duur van het ECO-programma.
 • De vermelding van het waterverbruik per programma en het stroomverbruik per 100 programma's.
 • De invoering van de geluidsklassen A–D om de geluidswaarde in dB(A) transparanter te maken.

 

 

Het nieuwe energielabel voor koeltoestellen

Legenda:

1. QR-code voor productinformatie in de EU-database
2. Naam of handelsmerk van de fabrikant
3. Typeaanduiding van het product
4. Schaal van de energie-efficiëntieklassen van A tot G
5. Energie-efficiëntieklasse van het product
6. Jaarlijks energieverbruik in kWh per jaar
7. Totale inhoud van de diepvriesvakken
8. Totale inhoud van alle koelvakken
9. Emissies akoestisch geluidsemissies in dB (A) re 1 pW
10. EU-nummer van de EU-verordening

Nieuw:

 • De QR-code voor meer productinformatie.
 • De indeling van koeltoestellen in de energie-efficiëntieklassen A tot en met G.
 • De gegevens van de geluidsklassen A–D om de geluidswaarde in dB(A) transparanter te maken.

 

Het nieuwe energielabel voor wijnklimaatkasten

Legenda:

1. QR-code voor productinformatie in de EU-database
2. Naam of handelsmerk van de fabrikant
3. Typeaanduiding van het product
4. Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
5. Energie-efficiëntieklasse van het product
6. Jaarlijks energieverbruik in kWh per jaar
7. Aantal standaard wijnflessen dat kan worden opgeslagen
8. Emissies akoestisch geluidsemissies in dB (A) re 1 pW
9. EU-nummer van de EU-verordening

Nieuw:

 • De QR-code voor meer productinformatie.
 • De indeling van wijnklimaatkasten in de energie-efficiëntieklassen A tot en met G.
 • De gegevens van de geluidsklassen A–D om de geluidswaarde in dB(A) transparanter te maken.

 

Het nieuwe energielabel voor wasmachines

Legenda:

1. QR-code voor productinformatie in de EU-database
2. Naam of handelsmerk van de fabrikant
3. Typeaanduiding van het product
4. Schaal van de energie-efficiëntieklassen van A tot G
5. Energie-efficiëntieklasse van het product
6. Gewogen energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli (het verbruik wordt bepaald uit een gemiddelde waarde van een volle, halfvolle en een kwart van de maximale beladingscapaciteit.)
7. Volledige belading in kilogram voor het programma “ECO 40-60”
8. Programmaduur “ECO 40-60” bij een volledige belading
9. Gewogen waterverbruik in liter/bedrijfscyclus. (de verbruikswaarden worden bepaald op basis van een gemiddelde waarde bij een volle belading en bij de helft en een kwart van de maximale belading.)
10. Centrifuge-efficiëntieklasse
11. Geluidsemissieklasse tijdens het centrifugeren in het programma “ECO 40-60” in dB(A) re 1 pW
12. EU-nummer van de EU-verordening

Nieuw:

 • De QR-code voor meer productinformatie.
 • De indeling van wasmachines in de energie-efficiëntieklassen A tot en met G.
 • De bepaling van de verbruikswaarden op basis van het nieuwe programma “ECO 40–60”. Het programma is conform de EU-eis geschikt voor het wassen van normaal verontreinigd katoenen wasgoed (wasbaar op 40 °C tot 60 °C).
 • De gegevens van het water- en stroomverbruik, die nu per wasprogramma of 100 wasprogramma's worden vermeld.
 • De gegevens van de geluidsklassen A–D om de geluidswaarde in dB(A) transparanter te maken.

 

Het nieuwe energielabel voor was-droogcombinaties

1. QR-code voor productinformatie in de EU-database
2. Naam of handelsmerk van de fabrikant
3. Typeaanduiding van het product
4. Schaal van de energie-efficiëntieklassen van A tot G voor de volledige* bedrijfscyclus (linkerzijde) en het wasprogramma (rechterzijde)
5. Energie-efficiëntieklasse van de volledige* bedrijfscyclus (linkerzijde) en het wasprogramma (rechterzijde)
6. Gewogen energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli voor de volledige* bedrijfscyclus.
7. Gewogen energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli voor het wasprogramma
8. Nominale capaciteit voor de volledige* bedrijfscyclus (linkerzijde) en voor het wasprogramma (rechterzijde)
9. Gewogen waterverbruik in liter/bedrijfscyclus voor de volledige* bedrijfscyclus (linkerzijde) en het wasprogramma (rechterzijde).
10. Programmaduur bij nominale capaciteit voor de volledige* bedrijfscyclus (linkerzijde) en voor het wasprogramma (rechterzijde)
11. Centrifuge-efficiëntieklasse
12. Geluidsemissieklasse tijdens het centrifugeren in het programma “ECO 40-60” in dB(A) re 1 pW
13. EU-nummer van de EU-verordening

* Volledig was- en droogproces = zonder onderbreking wassen en drogen

Nieuw:

 • De QR-code voor meer productinformatie.
 • De indeling van was-droogcombinaties in de energie-efficiëntieklassen A tot en met G.
 • De bepaling van de verbruikswaarden op basis van het nieuwe programma “ECO 40–60”. Het programma is conform de EU-eis geschikt voor het wassen van normaal verontreinigd katoenen wasgoed (wasbaar op 40 °C tot 60 °C).
 • Behalve de classificering voor het wasproces (rechterkant) laat het label voor de was-en droogcombinatie ook de waarden voor het gehele was- en droogproces zien (linkerkant).
 • De gegevens van het water- en stroomverbruik, die nu per wasprogramma of 100 wasprogramma's worden vermeld.
 • De gegevens van de geluidsklassen A–D om de geluidswaarde in dB(A) transparanter te maken.