Informatie over kritieke stoffen

Informatieplicht conform art. 33 van de Europese verordening 1907/2006 voor stoffen van de zogenoemde “REACH-kandidatenlijst”. Datum van de laatste actualisering: 08-07-2021

informatieplicht conform art. 33 van de Europese verordening 1907/2006 voor stoffen van de zogenoemde “REACH-kandidatenlijst”. Datum van de laatste actualisering: 08-07-2021

Raadpleeg de PDF om na te gaan of fabricaten in onze producten een stof uit de zogenoemde “REACH-kandidatenlijst” met > 0,1% w/w (massaprocent) bevatten. Doordat Miele alle Europese voorschriften voor beperking van stoffen naleeft, wordt gegarandeerd dat onze producten in overeenstemming met hun beoogde doel en correct worden behandeld en dat er geen risico's ontstaan voor het milieu of de gezondheid wanneer de producten worden gebruikt of verwijderd.

Naar begin pagina