• Gratis bezorging vanaf 30 €
PowerDisk
PowerDisk
Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Bevat SUBTILISIN. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  1. Product
  2. Samenvatting

GS SETD6

PowerDisk All in 1, voorraadset 6 stuks Reinigingsmiddel voor vaatwassers met AutoDos. Voorraadset tegen speciale prijs.


Wijzigen is gemakkelijk zonder kosten

Het is altijd mogelijk om het abonnement te stoppen

Naar begin pagina