FAQ

Informatie over de campagne ter gelegenheid van het 125-jarige jubileum

Met 125 weken verlengde garantie beschikbaarheid

De met 125 weken verlengde garantie geldt voor geselecteerde producten naar aanleiding van het 125-jarige Miele jubileum. De details over de 125 Gala Edition modellen vindt u hier.

De met 125 weken verlengde garantie geldt voor geselecteerde producten die direct bij Miele of een geautoriseerde vakhandelaar zijn gekocht. De details over de 125 Gala Edition modellen vindt u hier.

Alle toestellen met de productaanduiding “125 Gala Edition” hebben recht op de met 125 weken verlengde garantie. De details over de 125 Gala Edition modellen vindt u hier.

De met 125 weken verlengde garantie maakt onderdeel uit van de aanbieding ter gelegenheid van het 125-jarige jubileum. De garantie is tijdens de hele campagneduur beschikbaar.

De met 125 weken verlengde garantie geldt alleen voor geselecteerde producten die binnen de campagneduur zijn gekocht. De garantie geldt niet voor aankopen die voor de start van de campagne zijn gedaan. Hiervoor kan deze garantie dan ook niet in de Miele app* worden geactiveerd.

Er is echter een uitzondering: als u in 2023 een matzwart toestel hebt gekocht, geldt de extra garantie van 125 weken ook als de koopdatum voor de start van de campagne ligt.

 

 

Activering van de verlengde garantie

Hoe kan ik de met 125 weken verlengde garantie voor mijn toestel activeren?

Controleer eerst of uw toestel in aanmerking komt voor de met 125 weken verlengde garantie. Om de met 125 weken verlengde garantie te activeren, moet u uw toestel met de Miele app* verbinden. Voor stofzuigers en KWT 7112 iG obsidiaanzwart/mat 125 Gala Edition is het voldoende om het toestel in de Miele app* te registreren.

Klik hier of scan de QR-code om de Miele app* te downloaden of de Miele app* te openen. Volg de aanwijzingen in de Miele app* om uw nieuwe Miele toestel toe te voegen. Daarna wordt automatisch gevraagd om de met 125 weken verlengde garantie te activeren.

Bekijk op Youtube

Als de automatische vraag om de verlengde garantie te activeren al in de Miele app* is verschenen en is weggeklikt, kan de garantie via de overzichtspagina van het toestel worden geactiveerd. Klik op de knop “Profiel” om de overzichtspagina van het toestel op te roepen. Als het toestel in aanmerking komt voor de met 125 weken verlengde garantie, kan de garantie hier worden geactiveerd.

Het is niet mogelijk om de met 125 weken verlengde garantie via de Miele website te activeren. Activeer de garantie met de Miele app*.

De garantie moet binnen 30 dagen na de aankoop van het toestel in de Miele app* worden geactiveerd. Activering is gedurende de hele campagneduur met de Miele app* mogelijk.

Als het toestel na afloop van de campagneduur wordt geleverd, neem dan contact op met het Contact Center voor hulp hierbij.

Om het toestel succesvol met de Miele app* te verbinden, wordt u gevraagd om de koopdatum van het toestel en het serienummer in te voeren. In veel gevallen herkent de Miele app* het serienummer al automatisch tijdens het proces. Als u het nummer handmatig moet invoeren, volgt u de aanwijzingen in de app of gebruikt u de typeplaatje-zoeker om het serienummer op uw toestel te vinden.

Direct nadat het activeren van de garantie is afgesloten, wordt de garantiestatus in de Miele app* bijgewerkt en ziet u hier de verlengde garantie. Bovendien ontvangt u een e-mail met een certificaat met de gegevens van uw toestellen en de garantie.

 

 

Pairing of registratie van het toestel met de Miele app*

Download de Miele app* uit de App Store of de Google Play Store. Open de app en volg de aanwijzingen om uw toestel toe te voegen. Een handleiding waarin het pairing-proces stap voor stap wordt getoond vindt u ook in onze pairing-video's op Youtube.

Bij problemen, vindt u hier misschien het antwoord.

De minimale vereisten vindt u in de informatie van de App Store of Google Play Store. Meer details vindt u in de systeemeisen op onze website.

Toestellen die recht hebben op de met 125 weken verlengde garantie worden automatisch door de Miele app* herkend. Het activeren van de met 125 weken verlengde garantie is een snel en eenvoudig proces. Ook na de activering kunt u op elk gewenst moment de garantiestatus van uw toestel bekijken.

Om uw met 125 weken verlengde garantie te activeren, downloadt u de Miele app* en registreert u uw stofzuiger/KWT 7112 iG obsidiaanzwart/mat 125 Gala Edition. U wordt daarna automatisch gevraagd om uw met 125 weken verlengde garantie te activeren.

Bij verbindingsproblemen kunt u de met 125 weken verlengde garantie activeren door uw toestel eenvoudig in de Miele app* te registreren. Na de registratie wordt u automatisch gevraagd of u de met 125 weken verlengde garantie wilt activeren.

U kunt uw serienummer heel eenvoudig met de typeplaatje-zoeker vinden. Zonder serienummer kunt u de garantie voor uw toestel niet activeren. Neem contact op met ons Contact Center Team als u hulp nodig heeft.

 

 

Herstellingen

De extra garantie begint aansluitend op de 2-jarige Miele garantie en verlengt deze met 125 weken. De totale garantietijd bedraagt 4 jaar en bijna 5 maanden.

Ja, u kunt uw extra met 125 weken verlengde garantie tegen een eenmalige vergoeding tot in totaal 10 jaar en 5 maanden verlengen. Neem hiervoor contact op met ons Miele Contact Center.

De belangrijkste voordelen van de verlengde garantie zijn:

  • Maximale zekerheid: tijdens de verlengde garantie heeft u geen kosten voor het repareren van defecten, tenzij deze met opzet of door ernstige nalatigheid zijn veroorzaakt. De verlengde garantie dekt alle arbeids- en voorrijkosten, alsmede de kosten voor onderdelen.
  • Nieuw toestel: u krijgt een nieuw toestel als wij het niet kunnen repareren.
  • Betrouwbaar en snel: bij een reparatie verlenen onze hooggekwalificeerde technici snel en betrouwbaar hulp.

De verlengde garantie biedt een volledige dekking bij herstellingen en omvat alle arbeids- en vaste kosten, alsmede de kosten voor onderdelen, tenzij deze met opzet of door ernstige nalatigheid zijn veroorzaakt. De contractvoorwaarden zijn van toepassing.

De volgende punten vallen niet onder de verlengde garantie:

- Defecten die zijn te herleiden tot een ondeskundige installatie
- Schade die herleid kan worden tot een ingreep die niet is uitgevoerd door Miele of een door Miele geautoriseerde servicepartner
- Verbruiksartikelen/accessoires (bijv. reinigingsmiddelen, actief-koolstoffilters, waterfilters)
- Oorzaken voor defecten buiten het toestel (externe invloeden zoals transport-, stoot- en slagschade of natuurverschijnselen)
- Ondeskundig gebruik en ondeskundige bediening, bijv. het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of chemicaliën en schade door het opnemen van vloeistoffen, bouwstof of toner
- Slijtage door het gebruik en normale slijtage, bijv. de dalende belastbaarheid van accu's en onderdelen, die volgens de gebruiksaanwijzing in de loop van de levenscyclus van het product regelmatig moeten worden vervangen.

Meer details vindt u in de voorwaarden van de verlengde garantie.

De met 125 weken verlengde garantie kan niet worden overgedragen naar andere toestellen. Als een toestel van eigenaar wisselt, kan de verlengde garantie naar de nieuwe eigenaar worden overgedragen. Neem contact op met Miele om de nieuwe eigenaar te bevestigen.

De met 125 weken verlengde garantie blijft geldig als het toestel in een EU-lidstaat, Groot-Brittannië, Noorwegen of Zwitserland is gekocht en zich daar bevindt. Kijk voor de geldigheid in andere landen naar de lokale contractvoorwaarden voor de verlengde garantie.

Miele streeft ernaar om in geval van pech een snelle service te bieden. Binnen de verlengde garantie wordt u ondersteund door de Miele Service of een geautoriseerde servicepartner. De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Herstellingen die niet door geautoriseerde servicemedewerkers worden uitgevoerd, worden niet door Miele geaccepteerd.

Als het toestel niet meer kostendekkend gerepareerd kan worden of als reparatie niet mogelijk is, krijgt u een identiek of gelijkwaardig nieuw toestel.

Bij een vervangend toestel kan de communicatie (netwerkverbinding) met andere toestellen en het bestaande systeem bij u thuis niet worden gewaarborgd. Als het toestel wordt vervangen, dan wordt de in het contract vermelde resttijd van de garantie overgedragen naar het nieuwe toestel.  

Het is ook mogelijk om desgewenst de redelijke restwaarde van het toestel te vergoeden. Als de restwaarde van het toestel door Miele wordt vergoed, vervalt de verlengde garantie.  

Meer bijzonderheden vindt u in de contractvoorwaarden van de verlengde garantie.

 

 

 

Voetnoten:

*Beschikbaar voor een mobiel toestel (de minimale vereisten vindt u in de informatie in de App Store). Extra digitale aanbieding van Miele & Cie KG. Het Miele@home-systeem maakt alle slimme toepassingen mogelijk. De functieomvang kan afhankelijk van het model en land variëren.

Naar begin pagina