• Gratis bezorging vanaf 30 €
GP DC DDG 1001 L
€ 36,99
1 . Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten
[1]

Productdetails

Systeemreinigings- en ontkalkingsmiddelen, 1000 ml voor het ontkalken van de drukstoomoven.
CC-reiniger/ontkalker
CC-reiniger/ontkalker
Gevaar. Bevat Mierenzuur. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, gelaatsbescherming. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud, Verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bijtend voor de luchtwegen.
GP DC DDG 1001 L

Systeemreinigings- en ontkalkingsmiddelen, 1000 ml

voor het ontkalken van de drukstoomoven.
 • Officiële Miele webshop
 • Gratis levering vanaf 30 euro
 • Gratis terugname & recyclage van uw oude toestel
 • Technische wijzigingen voorbehouden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie.

Productdetails

Systeemreinigings- en ontkalkingsmiddelen, 1000 ml voor het ontkalken van de drukstoomoven.
CC-reiniger/ontkalker
CC-reiniger/ontkalker
Gevaar. Bevat Mierenzuur. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, gelaatsbescherming. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud, Verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bijtend voor de luchtwegen.

Jouw voordelen

Downloads, CAD & apps
 • Productpagina
  PDF
 • Web productinformatieblad
  PDF
1. Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten
 • Technische wijzigingen voorbehouden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie.
Naar begin pagina