Wat zoek je?Dealer zoeken
Gratis bezorging vanaf 30 €
CoffeeCare Set

Onderhoudsset voor reiniging en onderhoud van Miele koffiemachines 

voor alle Miele CM en CVA. 

sale price€ 69,99
Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten
 
 

Productdetails

  • Alle benodigde reinigingsmiddelen tegen een voordelige prijs
  • 6 ontkalkingstabletten, 10 reinigingstabletten
  • 30 reinigingsmiddelen melksysteem, 1 Miele microvezeldoek
  • Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruiksplezier

Waarschuwing

Reinigingstabs

Waarschuwing. Bevat dinatriummaleaat. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen, Oogbescherming, Gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Inhoud, Verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Downloads

Web productinformatieblad
PDF
Downloads
Web productinformatieblad
PDF
Downloads
Productpagina
PDF
Downloads
Web productinformatieblad
PDF
Downloads
  • 1.Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Technische wijzigingen voorbehouden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie.